NAROČILNICA

IZBRANI ESEJI IZ RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE SKOZI ČAS IN TRENUTKE SREČANJA

Avtorji: dr. Peter Praper, Bojana Moškrič, dr. Polona Matjan Štuhec

 

 

Nepreklicno naročamo           kom zbornika.

Cena 21,90 € z vključenim 9,5 % davkom na dodano vrednost.

Plačilo bomo poravnali po prejetem predračunu v desetih dneh od datuma izdaje.

 

 

Naročnik:

 

 

Kraj, ulica, hišna številka:

 

 

Poštna številka in pošta

 

 

Telefon:

 

 

Naslov elektronske pošte:

 

 

Davčna številka:

 

 

Zavezanec za DDV (obkroži)

 

DA

 

NE

 

Odgovorna oseba:

 

 

Knjigo želimo prejeti (prosimo označite želeno):

       po pošti na zgoraj navedeni naslov

       osebni prevzem na naslovu IKPP d.o.o.

 

Naročilnico oddate na e-naslov: info@ikpp.si ali nam jo pošljete po pošti: IKPP d.o.o., Savlje 74c, 1000 Ljubljana.

 

 

 

Kraj in datum:                                                                                  Žig in podpis