Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo Prijava na seminar Prijava na usposabljanje
Domov
NatisniPomanjšaj pisavoPovečaj pisavo

2018 - SODELOVALNO TERAPEVTSKO OCENJEVANJE

22.2.2018 - 30.4.2018

                                             UVODNA DELAVNICA - VABILO

                                                       Sobota, 14. april 2018

Vodja: prof. dr. Bruce Smith

ZBIRANJE PRIJAV

Tradicionalen način psihološkega ocenjevanja vključuje zbiranje informacij in temelji na medicinskem modelu diagnostike. Običajni namen je diagnostična opredelitev za napotno osebo, največkrat napotni zdravnik. Sodelovalno terapevtsko ocenjevanje (Colaborative Therapeutic Assessment C/TA) se od tradicionalnega diagnostičnega modela razlikuje v dveh vidikih in sicer  je v tem modelu  pacient udeležen kot aktivni udeleženec, ki sodeluje v procesu ocenjevanja (iz tega izhaja termin sodelovalno). Namen in cilj ocenjevanja pa ni zgolj v zbiranju informacij in diagnostični opredelitvi, ampak tudi v doseganju terapevtske spremembe. Psihološko ocenjevanje je torej v tem načinu dela tudi že terapevtska intervencija. Raziskave kažejo učinkovitost tovrstnega modela ocenjevanja.  

V delavnici bodo predstavljeni teoretični koncepti C/TA ter načini, v katerih se le-to razlikuje od tradicionalnega modela ocenjevanja. Prikazani bodo koraki za izvedbo sodelovalnega terapevtskega ocenjevanja ter poglobljeno delo na kliničnih primerih.

Informacije o predavatelju:

Prof. dr. Bruce L. Smith je klinični psiholog iz ZDAIzobrazbo iz klinične psihologije je pridobil na Univerzi Harvard. Trenutno deluje kot profesor klinične psihologije na Oddelku za psihologijo Univerze v Kaliforniji. Več kot 30 let opravlja v Berkleyu privatno prakso na področju psihodiagnostike inpsihoterapije, deluje pa tudi kot sodni izvedenec.

V preteklosti je deloval kot vodilni klinični psiholog v Alta Bates-Herrick Hospital in Mt. Zion Hospital, kjer se je ukvarjal s psihološkim ocenjevanjem, skupinsko psihoterapijo ter deloval kot konzultant in vodja razvoja programov zdravljenja. Od leta 1987 pa do danes deluje kot profesor medicinske psihologije na Univerzi v Kaliforniji na področju skupinske psihoterapije in skupinskih intervenc pri bolnikih z rakom.Leta 2000 je bil gostujoči profesor na Menninger Foundation. Več let je bil član odbora za izobraževanje pri Psihoanalitičnem inštitutu Severne Kalifornije, direktor Wright Institute Clinic ter vodja specialističnega izobraževanja, kjer je vodil podiplomske tečaje iz psihološkega ocenjevanja, psihopatologije, psihoterapije in supervizije. Njegova bibliografija zajema več kot 30 znanstvenih del s področja psihološkega ocenjevanja in psihoterapije. Je predsednik International Society for Rorschach, največje mednarodne organizacije, ki združuje strokovnjake s področja ocenjevanja z Rorschachovim preizkusom.

Organizacijske informacije in cena izobraževanja:

Izobraževanje bo potekalo v soboto, 14. aprila 2018 od 9.00 – 17.00 v prostorih Inštituta za klinično psihologijo in psihoterapijo, Savlje 74c v Ljubljani.

Prijave sprejemamo do 5. aprila 2018 preko naše spletne strani www.ikpp.si.

Kotizacija za delavnico znaša 188,00 EUR in vključuje DDV. Znesek kotizacije je potrebno nakazati najkasneje do 10.aprila 2018 na TRR št. SI56 3400 0100 1829 362.

Delavnica bo izvedena v primeru, če bo najmanj 10 udeležencev poravnalo kotizacijo do 10. aprila. V nasprotnem primeru ima organizator pravico izobraževanje odpovedati in o tem obvestiti vse prijavljene ter vrniti že vplačane kotizacije.

V primeru odjave po 10. aprilu 2018 zaračunamo 50 % kotizacije.

Dr. Smith bo predaval v angleškem jezik. V primeru težav z razumevanjem bomo pomagali pri razumevanju. 

Pogoji za vpis

Delavnica je namenjena specialistom in specializantom klinične psihologije.

Vse dodatne informacije so na voljo po elektronski pošti info@ikpp.si , preko spletne strani www.ikpp.si ali na telefonski številki 01 56 321 96.

Z lepimi pozdravi,

Dr. Polona Matjan Štuhec, univ.dipl.psih., spec.klin.psih.
direktorica Inštituta za klinično psihologijo in psihoterapijo

Arhiv

2022

BUDISTIČNA PSIHOLOGIJA IN ČUJEČNOST 10.2.2022 - 24.3.2022

2020

2020 - MINDFULNESS - ČUJEČNOST - v obliki video predavanj 27.1.2020 - 22.5.2020

Tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike - odprte predprijave (izvedba predvidoma jeseni 2020) 06.1.2020 - 31.8.2020

2019

Tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike - predprijave za 2020 27.3.2019

2018

R-PAS - seminar o novostih v Rorschachovi psihodiagnostiki 03.9.2018 - 06.10.2018

2018 - SODELOVALNO TERAPEVTSKO OCENJEVANJE 22.2.2018 - 30.4.2018

2018 - RO.P. - podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 31.1.2018 - 21.7.2018

2018 - MINDFULNESS - ČUJEČNOST 31.1.2018 - 31.5.2018

2017

Tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike - predprijave za 2018 25.5.2017 - 02.4.2018

2016

2016 - TAT - Enodnevni podiplomski tečaj iz uporabe Testa tematske apercepcije v psihološkem ocenjevanju - 04.7.2016 - 03.10.2016

2016 - Enodnevna delavnica Razvojni dialog - video prikaz 18.2.2016 - 15.6.2016

1. 10. 2016 Enodnevna delavnica iz uporabe Rorschacha v forenzičnem ocenjevanju 17.2.2016 - 31.10.2016

2015

2016 - Podiplomski nadaljevalni tečaj iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 19.11.2015 - 31.12.2016

2015 - Dvodnevni uvodni tečaj iz Terapevtskega ocenjevanja 09.4.2015 - 10.4.2015

2014

2014 - Razvojna komunikacija v terapiji z otroki - video prikaz 03.9.2014

2014 - Delavnica iz uporabe Rorschachovega testa 19.4.2014

2013

2013/2014 - ROP - Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 07.10.2013 - 18.4.2014

2013 - Mindfulness - čuječnost 11.1.2013 - 26.1.2013

2012

2012 - Razvojni dialog – nespecifični dejavnik v diagnostiki in psihoterapiji 22.5.2012

2011

2011 - Diagnostika osebnostne strukture z Rorschachom 28.10.2011

2011 - Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja v letu 2011 25.5.2011 - 27.10.2011

2009

2009 - Seminar o ocenjevanju osebnostnih motenj s pomočjo Rorschachovega psihodiagnostičnega preizkusa po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 04.2.2009 - 05.2.2009

2008

2008 - Koraki pri odločanju v primerih zaščite otroka in uporaba izvedenskega mnenja pri tem 29.5.2008

2008 - Razvojna suportivna komunikacija z otroki 28.5.2008

2008/2009 Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 05.5.2008 - 03.2.2009

2006

2006/2007 Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj Rorschachove psihodiagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 30.8.2006 - 14.1.2007