Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo Prijava na seminar Prijava na usposabljanje
Domov
NatisniPomanjšaj pisavoPovečaj pisavo

Tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike - predprijave za 2020

27.3.2019

 Rorschachova psihodiagnostika po Exnerjevem sistemu ocenjevanja

 

Značilnosti Exnerjevega sistema

V Sloveniji od leta 2006 teče izobraževanje iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu (Comprehensive System – CS), ki ga je J.E. Exner pričel razvijati v letu 1970, ko se je na področju psihološkega ocenjevanja pojavila potreba po integraciji številnih raznolikih in med sabo nepovezanih sistemov za uporabo Rorschacha. V svojem obširnem raziskovalnem delu je združil dela petih avtorjev (Beck, Klopfer, Piotrowski, Hertz in Rapaport), ki so pri interpretaciji Rorschachovega preizkusa izhajali iz različnih teoretičnih ozadij ter uporabljali tudi različne načine signiranja. Vse to je oteževalo komunikacijo med posameznimi sistemi ter s tem tudi razvoj samega instrumenta. Namen Exnerjevega razvoja CS je bil poenotiti obstoječa znanja, metodologijo in izrazoslovje ter s tem posodobiti in psihometrično utrditi Rorschachov preizkus.

V zadnjih 20 letih se je CS razvil v standardizirano in psihometrično stabilno metodo ocenjevanja Rorschacha. CS vključuje številne indekse, katerih signiranje zadovoljuje psihometrične kriterije zanesljivosti in veljavnosti. Danes je CS v svetu najbolj uporabljana metoda Rorschachove diagnostike v klinični praksi in pri raziskovalnem delu.

Rorschach se je izkazal kot uporaben tako na področju ocenjevanja psihopatologije kot tudi načrtovanja in evaluacije psihoterapevtske obravnave. Sistem ocenjevanja je učinkovit na področju ugotavljanja značilnosti kognitivnih in emocionalnih procesov ter ocenjevanja doživljanja sebe in drugih ljudi. V praksi je uporaben na raznolikih področjih, kjer se psihologi srečujejo s problematiko psihološkega ocenjevanja pri otrocih, mladostnikih in odraslih (klinična psihologija, nevropsihologija, forenzika, pedagoška psihologija, organizacijska psihologija).

Izvajalec izobraževanj

Prof.dr. Bruce L. Smith, je klinični psiholog iz ZDA. Izobrazbo iz klinične psihologije je pridobil na Univerzi Harvard. Trenutno deluje kot profesor klinične psihologije na Oddelku za psihologijo Univerze v Kaliforniji. Več kot 30 let opravlja v Berkeleyu privatno prakso na področju psihodiagnostike in psihoterapije, deluje pa tudi kot sodni izvedenec.

V preteklosti je deloval kot vodilni klinični psiholog v Alta Bates-Herrick Hospital in Mt. Zion Hospital, kjer se je ukvarjal s psihološkim ocenjevanjem, skupinsko psihoterapijo ter deloval kot konzultant in vodja razvoja programov zdravljenja. Od leta 1987 pa do danes deluje kot profesor medicinske psihologije Univerze v Kaliforniji na področju skupinske psihoterapije in skupinskih intervenc pri bolnikih z rakom. Leta 2000 je bil gostujoči profesor na Menninger Foundation. Več let je bil član odbora za izobraževanje pri Psihoanalitičnem inštitutu Severne Kalifornije, direktor Wright Institute Clinic ter vodja specialističnega izobraževanja, kjer je vodil podiplomske tečaje iz psihološkega ocenjevanja, psihopatologije, psihoterapije in supervizije. Njegova bibliografija zajema več kot 30 znanstvenih del s področja psihološkega ocenjevanja in psihoterapije. Je predsednik International Society for Rorschach, največje mednarodne organizacije, ki združuje strokovnjake s področja ocenjevanja z Rorschachovim preizkusom.

Organizacijske informacije:

Celotno izobraževanje traja 10 dni in je razdeljeno na dva dela, da lahko slušatelji v vmesnem času vadijo aplikacijo inštrumenta. Prvi del izobraževanja traja 5 dni in bo potekal predvidoma jeseni 2020. Drugi del izobraževanja, ki bo prav tako trajal 5 dni, bo sledil kasneje. Točen datum bo sporočen naknadno. Tečaj bo potekal dnevno od 9.00 – 17.00. Lokacijo tečaja bomo sporočili pravočasno.

Dr. Smith bo predaval v angleškem jeziku. Tečaj je namenjen izključno univerzitetnim diplomiranim psihologom oziroma psihologom z zaključeno drugo bolonjsko stopnjo. Pogoj za samostojno uporabljanje Rorschachovega preizkusa je zaključeno 10-dnevno usposabljanje. Po zaključenem izobraževanju vsi slušatelji prejmejo potrdilo. Prijava samo na prvi oz. drugi del podiplomskega tečaja ni možna.

Cena izobraževanja:

Kotizacija za celotno izobraževanje bo oblikovana nakdnadno, glede na število prijav.

Predprijave sprejemamo takoj.

Prosimo vas, da nam ob predprijavi sporočite, ali boste kupili tudi dva delovna zvezka, ki ju potrebujete za delo z Rorschachovim preizkusom.

Predprijavo pošljite na naslov: info@ikpp.si s pripisom Predprijava Rorschachove psihodiagnostike. 

Izobraževanje bo organizirano v primeru, da bo prijavljenih najmanj 25 udeležencev. V nasprotnem primeru ima organizator pravico izobraževanje odpovedati.

Vse dodatne informacije so na voljo po elektronski pošti info@ikpp.si, preko spletne strani www.ikpp.si ali na telefonski številki 01 56 321 96.

Z lepimi pozdravi,

Dr. Polona Matjan Štuhec, spec.klin.psih.

IKPP d.o.o.

Arhiv

2022

BUDISTIČNA PSIHOLOGIJA IN ČUJEČNOST 10.2.2022 - 24.3.2022

2020

2020 - MINDFULNESS - ČUJEČNOST - v obliki video predavanj 27.1.2020 - 22.5.2020

Tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike - odprte predprijave (izvedba predvidoma jeseni 2020) 06.1.2020 - 31.8.2020

2019

Tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike - predprijave za 2020 27.3.2019

2018

R-PAS - seminar o novostih v Rorschachovi psihodiagnostiki 03.9.2018 - 06.10.2018

2018 - SODELOVALNO TERAPEVTSKO OCENJEVANJE 22.2.2018 - 30.4.2018

2018 - RO.P. - podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 31.1.2018 - 21.7.2018

2018 - MINDFULNESS - ČUJEČNOST 31.1.2018 - 31.5.2018

2017

Tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike - predprijave za 2018 25.5.2017 - 02.4.2018

2016

2016 - TAT - Enodnevni podiplomski tečaj iz uporabe Testa tematske apercepcije v psihološkem ocenjevanju - 04.7.2016 - 03.10.2016

2016 - Enodnevna delavnica Razvojni dialog - video prikaz 18.2.2016 - 15.6.2016

1. 10. 2016 Enodnevna delavnica iz uporabe Rorschacha v forenzičnem ocenjevanju 17.2.2016 - 31.10.2016

2015

2016 - Podiplomski nadaljevalni tečaj iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 19.11.2015 - 31.12.2016

2015 - Dvodnevni uvodni tečaj iz Terapevtskega ocenjevanja 09.4.2015 - 10.4.2015

2014

2014 - Razvojna komunikacija v terapiji z otroki - video prikaz 03.9.2014

2014 - Delavnica iz uporabe Rorschachovega testa 19.4.2014

2013

2013/2014 - ROP - Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 07.10.2013 - 18.4.2014

2013 - Mindfulness - čuječnost 11.1.2013 - 26.1.2013

2012

2012 - Razvojni dialog – nespecifični dejavnik v diagnostiki in psihoterapiji 22.5.2012

2011

2011 - Diagnostika osebnostne strukture z Rorschachom 28.10.2011

2011 - Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja v letu 2011 25.5.2011 - 27.10.2011

2009

2009 - Seminar o ocenjevanju osebnostnih motenj s pomočjo Rorschachovega psihodiagnostičnega preizkusa po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 04.2.2009 - 05.2.2009

2008

2008 - Koraki pri odločanju v primerih zaščite otroka in uporaba izvedenskega mnenja pri tem 29.5.2008

2008 - Razvojna suportivna komunikacija z otroki 28.5.2008

2008/2009 Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 05.5.2008 - 03.2.2009

2006

2006/2007 Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj Rorschachove psihodiagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja 30.8.2006 - 14.1.2007