Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo Prijava na seminar Prijava na usposabljanje
Domov
NatisniPomanjšaj pisavoPovečaj pisavo

2018/2020 - Vpis v 1. stopnjo - IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE IZ RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE

09.4.2018 - 30.11.2018

 Vpis v 1. stopnjo – september 2018

Usposabljanje iz razvojne analitične psihoterapije sestavljata dva dela –prva (teoretična) stopnja in druga (supervizijska) stopnja izobraževanja in usposabljanja s področja razvojno analitičnih teorij, metod in tehnik psihoterapije.

Na prvo stopnjo študija in usposabljanja se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili 2. bolonjsko stopnjo študija psihologije ali študij medicine, izjemoma pa tudi tisti z 2. stopnjo bolonjskega študija in strokovnim izpitom v zdravstvu, vsi pa izkazali osebnostno primernost. Poudarek na 1. stopnji je na spoznavanju in razumevanju teoretičnih konceptov in teorij razvojne analitične psihoterapije. Prva stopnja izobraževanja traja dve leti in jo tvorijo trije moduli. Kandidat jo zaključi s teoretično nalogo.

Študij in usposabljanje iz RAP na drugi stopnji sta namenjena vsem tistim strokovnjakom s fakultetno diplomo, ki so absolvirali prvo stopnjo in jo uspešno zaključili s teoretično nalogo oz. pridobili primerljiva osnovna znanja iz analitične psihoterapije, izkazali osebnostno primernost in želijo nadaljevati proces v smeri pridobivanja kompetenc za psihoterapevta razvojno analitične usmeritve. Supervizijska stopnja traja dve leti in jo tvori 5 modulov, usmerjenih v pridobivanje veščin iz diagnostike in terapevtskih intervencij v razvojni analitični psihoterapiji.Edukant zaključi vsak modul obeh stopenj s kolokvijem.

Kandidat lahko pristopi k zagovoru klinične naloge, ko predloži dokaze o opravljeni superviziji za dva klinična primera, od katerih mora en pacient zaključiti proces in drugi biti v terapevtskem procesu najmanj dve leti. Oba pacienta morata biti redno supervizirana, vsak kontinuirano pri svojem supervizorju.

Kandidat izbere supervizorja iz seznama ZPS, potrditi pa ga mora tudi pedagoški kolegij IKPP.

Edukant mora speljati tudi lasten proces osebne terapije, vodene po metodi psihoanalitične psihoterapije, ki poteka najmanj enkrat tedensko v trajanju najmanj 250 ur.

Psihoterapevta za osebno izkušnjo ravno tako kandidat izbere iz seznama ZPS, potrdi pa ga pedagoški kolegij IKPP.

Zaključek izobraževanja in usposabljanja vključuje delo na zaključni klinični nalogi z zagovorom pred komisijo.

 

PRVA STOPNJA

Obseg: skupno število 204 ur (8.16 Kt);

Vstopni pogoji:

 • Zaključen študij medicine ali 2. stopnja psihologije po bolonjskem modelu, izjemoma s 7. stopnjo izobrazbe in strokovnim izpitom v zdravstvu.
 • Pozitivna ocena osebne primernosti na podlagi sprejemnega intervjuja.

Cilji:

Študij in usposabljanje na prvi stopnji vsebujeznanja s področja razvojno analitičnih teorij in konceptov, kar pomeni obogatitev (klinično)psiholoških, (pedo)psihiatričnih in drugih zdravstvenih poklicnih storitev.

Zaključena stopnja (ob izpolnjevanju vseh pogojev) omogoča nadaljevanje študija in usposabljanja iz RAP na drugi stopnji.

 

Priznavanje in kvalifikacija:

Z zaključeno prvo stopnjo slušatelj pridobi potrdilo o zaključenem izobraževanju in usposabljanju na prvi stopnji, hkrati pa mu omogoča, če so ob tem izpolnjeni še drugi pogoji, vpis na drugo stopnjo programa RAP.

 

STRUKTURA USPOSABLJANJA:

 

1.MODUL: Relevantni psihoanalitični koncepti danes.

2.MODUL: Razvojne teorije v psihoanalitični paradigmi.

3.MODUL: Čuječnost in budistična psihologija.

 

 

PREDMETNIK 1. STOPNJE:

 

1.MODUL: Relevantni psihoanalitični koncepti danes.

 Obseg: 36 ur (1.44 Kt)

 

 • Teorija gonov danes in načela psihodinamike.
 • Pojem osebnostne strukture v psihoanalizi.
 • Princip socializacije in/ali razvoja adaptacijske strukture.

   

  2.MODUL: Razvojne teorije.

   Obseg: 132 ur (5.28 Kt)

2.1.Evolucija in dialektika kot koncept razvoja;

2.2.Teorija psihoseksualnega (psihosocialnega) razvoja;

2.3.Ego psihologija in razvoj adaptacijske strukture ega;

2.4.Teorija objektnih odnosov in pohod relacijskih psihoanalitičnih teorij;

2.5.Psihoanalitična self psihologija in razvoj koncepta selfa;

2.6.Teorija navezanosti; navezovanje kot razvojni proces;

2.7. Razvoj strukture v pogojih intersubjektivnosti;

2.8.Nevroafektivna razvojna psihologija;

2.9.Razvoj superega, moralni razvoj in razvoj spolne identitete;

2.10. Koncept razvojnih linij, fazne specifičnosti in teorija travme danes;

2.11.Integracija psihoanalitičnih razvojnih teorij v RAP;

2.12.Psihoanalitična psihoterapija kot proces psihičnih sprememb.

 

3. MODUL: Čuječnost in budistična psihologija

 Obseg: 36 ur (1.44 Kt)

 

Prva stopnja bo organizirana v dveh šolskih letih, 2018/2019 in 2019/2020, in sicer 17 vikendov (eno šolsko leto 8 vikendov in drugo 9) po naslednjem urniku:

Petek od 15.00 do 20.00

Sobota od 9.00 do 14.00

Izobraževanje se začne v mesecu oktobru in zaključi maja ali junija v ritmu en vikend na mesec.

Kraj izobraževanja: predvidoma IKPP, Savlje 74c, Ljubljana. V primeru več prijavljenih kakor je prostora na inštitutu, iščemo drug prostor.

Cena izobraževanja: skupaj 3.600 eur, za eno šolsko leto 1.800 eur. Možno je plačati v več obrokih. V ceni ni zajeta supervizija niti osebna izkušnja.

Kotizacijo nakažite na TRR SI56 3400 0100 1829 362 (pri Banki Sparkasse d.d.).

 

                                                                             Direktorica IKPP d.o.o.

                                                              Dr. Polona Matjan Štuhec, spec. klin. psih.

Arhiv

2018

2018/2020 - Vpis v 2. stopnjo - IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE IZ RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE 31.5.2018 - 23.1.2019

2018/2020 - Vpis v 1. stopnjo - IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE IZ RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE 09.4.2018 - 30.11.2018

2017

2017/2018 - 4/2 (RAP) Metode in tehnike razvojne analitične psihoterapije 26.10.2017 - 30.4.2018

2017/2018 - 3/1 Uvod v diagnostiko v psihoterapiji 15.6.2017 - 28.2.2018

2017 - 2/2 (RAP) Verifikacija razvojne analitične psihologije 12.1.2017 - 30.4.2017

2017 - 3/2 (RAP) Diferencialna diagnostika v RAP 12.1.2017 - 03.11.2017

2017 - 2/1 /RAP) Razvojne teorije v psihoanalizi in RAP 12.1.2017 - 09.6.2017

2016

2016/2017 - 1/2 (RAP) Relevantne teorije kot paradigme RAP 01.6.2016 - 31.1.2017

2016/2017 - 1/1 (RAP) Relevantni psihoanalitični koncepti danes 01.6.2016 - 15.3.2017

2016 - 2018 RAP - IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE IZ RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE 01.6.2016 - 03.7.2017

2015

2015 - 6/2 (RAP) Raziskovanje v RAP, 6. modul 2. stopnje 18.6.2015 - 31.12.2015

2015/2016 - 4/1 (RAP) Temeljne metode in tehnike psihoanalize in analitične psihoterapije, 4. modul 1. stopnje 18.6.2015 - 31.5.2016

2014

2014/2015 - 4/2 (RAP) Metode in tehnike razvojne analitične psihoterapije, 4. modul 2. stopnje 03.9.2014 - 23.5.2015

2014/2015 - 3/1 (RAP) Uvod v diagnostiko v psihoterapiji, 3. modul 1. stopnje 03.9.2014 - 20.6.2015

2014 - 2/1 (RAP) Psihoanalitična razvojna psihologija, 2. modul 1. stopnje 17.1.2014 - 31.5.2014

2013

2013/2014 - 3/2 (RAP) Diagnostika v razvojni analitični psihoterapiji, 3. modul 2. stopnje 20.9.2013 - 14.6.2014

2013 - 1/1 (RAP) Relevantni psihoanalitični koncepti danes, 1. modul 1. stopnje 15.3.2013 - 07.12.2013

2013 - 5/2 (RAP) Trans-teoretična spoznanja v analitični psihoterapiji, 5. modul 2. stopnje 11.1.2013 - 18.5.2013

2012

2012 - 1/0 (RAP) Razpis za usposabljanje iz razvojne analitične psihoterapije, vpis v 1. modul Uvodnega seminarja 05.10.2012 - 30.6.2014

2012 - 2/2 (RAP) Nove raziskave razvojnih procesov, 2. modul 2. stopnje 28.9.2012 - 01.12.2012

2012 - 1/2 (RAP) Relevantne teorije osebnosti kot paradigme RAP, 1. modul 2. stopnje 23.3.2012 - 09.6.2012