Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo Prijava na seminar Prijava na usposabljanje
Domov
NatisniPomanjšaj pisavoPovečaj pisavo

2018/2020 - Vpis v 2. stopnjo - IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE IZ RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE

31.5.2018 - 23.1.2019

Študij in usposabljanje iz RAP na drugi stopnji sta namenjena vsem tistim strokovnjakom s fakultetno diplomo, ki so absolvirali prvo stopnjo študija RAP in jo uspešno zaključili s teoretično nalogo oz. pridobili primerljiva osnovna znanja iz analitične psihoterapije, izkazali osebnostno primernost in želijo nadaljevati proces v smeri pridobivanja kompetenc za psihoterapevta razvojno analitične usmeritve. Supervizijska stopnja traja dve leti in je usmerjena v pridobivanje veščin iz diagnostike in terapevtskih intervencij v razvojni analitični psihoterapiji.Edukant zaključi vsak modul  s kolokvijem.

Slušatelj lahko pristopi k zagovoru klinične naloge, ko predloži dokaze o opravljeni superviziji za dva klinična primera, od katerih mora en pacient zaključiti proces in drugi biti v terapevtskem procesu najmanj dve leti. Oba pacienta morata biti redno supervizirana, vsak kontinuirano pri svojem supervizorju.

Slušatelj izbere supervizorja iz seznama ZPS, potrditi pa ga mora tudi pedagoški kolegij IKPP. Eden od obeh supervizorjev mora biti iz IKPP.

Edukant mora speljati tudi lasten proces osebne terapije, vodene po metodi psihoanalitične psihoterapije, ki poteka najmanj enkrat tedensko v trajanju najmanj 250 ur.

Psihoterapevta za osebno izkušnjo ravno tako kandidat izbere iz seznama ZPS, potrdi pa ga pedagoški kolegij IKPP.

Zaključek izobraževanja in usposabljanja vključuje delo na zaključni klinični nalogi z zagovorom pred komisijo.

 

DRUGA STOPNJA

Obseg: skupno število 204 ure (8.16 Kt)

 

Vstopni pogoji:

zaključena 1. stopnja ali drugi primerljiv študij (vsebine s področja psihoanalitične paradigme vključno z relacijskimi teorijami v obsegu minimalno 204 ur oz. 8.16 Kt).

  • pozitivna ocena osebne primernosti treh intervjuvarjev;

  • tekoče delo s pacienti;

  • tekoč proces dela pod supervizijo;

  • tekoč proces osebne analitične izkušnje;

  • vse izjeme mora potrditi pedagoški kolegij IKPP.

Cilji:

Namen usposabljanja je pridobitev znanj in veščin iz teorije, metode in tehnik razvojno analitične psihoterapije na nivoju znanstveno utemeljene poklicne psihoterapije.

 

Priznavanje in kvalifikacija:

Slušatelj, ki uspešno zaključi ta program, pridobi certifikat opravljenega izobraževanja in usposabljanja iz razvojne analitične psihoterapije.

 

STRUKTURA USPOSABLJANJA:

3. MODUL - Razvojne teorije v RAP - nadaljevanje

4. MODUL: Etika in supervizija v RAP

5. MODUL: Diferencialna diagnostika v RAP

6. MODUL: Metode in tehnike RAP

7. MODUL: RAP v kontekstu starostnih, socialnopsiholoških in kulturnih različnosti

8. MODUL: Raziskovanje v psihoterapiji

 

 

PREDMETNIK 2. STOPNJE:

 

3. MODUL: Razvojne teorije v RAP - nadaljevanje           

                   - Intersubjektivnost kot paradigma RAP

                   - Razvoj strukture v pogojih intersubjektivnosti;

                   - Teorija uma, mentalizacije in spomina;

                   - Nevroafektivna razvojna psihologija;

                   - Fazna specifičnost in teorija travme danes

 

4. MODUL: Etika in supervizija v psihoterapiji

                  - Mesto etike v psihoterapiji

                  - Psihoterapija kot etična praksa

                  - Supervizija in njeno mesto v RAP

 

5. MODUL: Diagnostika in diferencialna diagnostika v RAP

                 - diferencialna diagnostika;

                 - Komuniciranje diagnostične ocene in terapevtski dogovor;

                 - Delavnice.

 

  6. MODUL: Metode in tehnike v RAP

                  - Teoretične podlage in specifičnosti metod in tehnik v RAP;

                  - Analitična psihoterapevtska kominikacija;

                  - Klasične psihoanalitične metode in tehnike;

                  - Razvojno analitična situacija in terapevtska scena;

                  - Psihoterapevtske tehnike RAP pri otrocih;

                  - opazovanje dojenčkov;

                  - nemotivirani pacient;

                  - psihoterapevtske intervencije pri težkih pacientih;

                  - psihoterapija oseb s psihoz;

                  - delavnice.

 

5. MODUL: RAP v kontekstu starostnih, socialnopsiholoških in kulturnih različnosti ter posebno ranljivih skupin

                  - vsebina v dogovoru s slušatelji

 

6. MODUL: Raziskovanje v RAP

 

Druga stopnja bo organizirana v dveh šolskih letih, 2018/2019 in 2019/2020, in sicer 17 vikendov (eno šolsko leto 8 vikendov in drugo 9) po naslednjem urniku:

Petek od 15.00 do 20.00;

sobota od 9.00 do 14.00.

Izobraževanje se začne v mesecu oktobru in zaključi maja ali junija v ritmu en vikend na mesec.

Kraj izobraževanja: IKPP, Savlje 74c, Ljubljana. 

Cena izobraževanja: skupaj 3.600 eur, za eno šolsko leto 1.800 eur. Možno je plačati v več obrokih. V ceni ni zajeta supervizija niti osebna izkušnja.

Kotizacijo nakažite na TRR SI56 3400 0100 1829 362 (pri Banki Sparkasse d.d.).

                                                                             Direktorica IKPP d.o.o.

                                                              Dr. Polona Matjan Štuhec, spec. klin. psih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiv

2020

URNIK RAP 2020/2021 - 2. stopnja 28.9.2020 - 15.5.2021

URNIK RAP 2020/2021 - 1. stopnja 28.9.2020 - 12.6.2021

2020/2022 - Vpis v 2. stopnjo - IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE IZ RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE 25.5.2020 - 31.7.2020

RAP 2020/2022 Vpis v 1. stopnjo študija iz razvojne analitične psihoterapije 14.1.2020 - 15.9.2020
Novice

2018

2018/2020 - Vpis v 2. stopnjo - IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE IZ RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE 31.5.2018 - 23.1.2019

2017

2017/2018 - 4/2 (RAP) Metode in tehnike razvojne analitične psihoterapije 26.10.2017 - 30.4.2018

2017/2018 - 3/1 Uvod v diagnostiko v psihoterapiji 15.6.2017 - 28.2.2018

2017 - 2/2 (RAP) Verifikacija razvojne analitične psihologije 12.1.2017 - 30.4.2017

2017 - 3/2 (RAP) Diferencialna diagnostika v RAP 12.1.2017 - 03.11.2017

2017 - 2/1 /RAP) Razvojne teorije v psihoanalizi in RAP 12.1.2017 - 09.6.2017

2016

2016/2017 - 1/2 (RAP) Relevantne teorije kot paradigme RAP 01.6.2016 - 31.1.2017

2016/2017 - 1/1 (RAP) Relevantni psihoanalitični koncepti danes 01.6.2016 - 15.3.2017

2016 - 2018 RAP - IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE IZ RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE 01.6.2016 - 03.7.2017

2015

2015 - 6/2 (RAP) Raziskovanje v RAP, 6. modul 2. stopnje 18.6.2015 - 31.12.2015

2015/2016 - 4/1 (RAP) Temeljne metode in tehnike psihoanalize in analitične psihoterapije, 4. modul 1. stopnje 18.6.2015 - 31.5.2016

2014

2014/2015 - 4/2 (RAP) Metode in tehnike razvojne analitične psihoterapije, 4. modul 2. stopnje 03.9.2014 - 23.5.2015

2014/2015 - 3/1 (RAP) Uvod v diagnostiko v psihoterapiji, 3. modul 1. stopnje 03.9.2014 - 20.6.2015

2014 - 2/1 (RAP) Psihoanalitična razvojna psihologija, 2. modul 1. stopnje 17.1.2014 - 31.5.2014

2013

2013/2014 - 3/2 (RAP) Diagnostika v razvojni analitični psihoterapiji, 3. modul 2. stopnje 20.9.2013 - 14.6.2014

2013 - 1/1 (RAP) Relevantni psihoanalitični koncepti danes, 1. modul 1. stopnje 15.3.2013 - 07.12.2013

2013 - 5/2 (RAP) Trans-teoretična spoznanja v analitični psihoterapiji, 5. modul 2. stopnje 11.1.2013 - 18.5.2013

2012

2012 - 1/0 (RAP) Razpis za usposabljanje iz razvojne analitične psihoterapije, vpis v 1. modul Uvodnega seminarja 05.10.2012 - 30.6.2014

2012 - 2/2 (RAP) Nove raziskave razvojnih procesov, 2. modul 2. stopnje 28.9.2012 - 01.12.2012

2012 - 1/2 (RAP) Relevantne teorije osebnosti kot paradigme RAP, 1. modul 2. stopnje 23.3.2012 - 09.6.2012