Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo Prijava na seminar Prijava na usposabljanje
Domov
NatisniPomanjšaj pisavoPovečaj pisavo

RAP 2020/2022 Vpis v 1. stopnjo študija iz razvojne analitične psihoterapije

14.1.2020 - 15.9.2020
Novice

Vpis v 1. stopnjo – januar - september 2020

redni vpis do vključno 30. junija 2020, naslednji možen vpis bo leta 2022.

zakasneli vpis do 31. avgusta 2020

zamudniki september 2020

v primeru nevarnosti koronavirusa v video obliki

 

Usposabljanje iz razvojne analitične psihoterapije sestavljata dva dela –prva (teoretična) stopnja in druga (supervizijska) stopnja izobraževanja in usposabljanja s področja razvojno analitičnih teorij, metod in tehnik psihoterapije.

Na prvo stopnjo študija in usposabljanja se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili 2. bolonjsko stopnjo študija psihologije ali študija medicine, izjemoma pa tudi tisti z 2. stopnjo bolonjskega študija in strokovnim izpitom v zdravstvu, vsi pa z izkazano osebnostno primernostjo. Poudarek na 1. stopnji je na spoznavanju in razumevanju teoretičnih konceptov in teorij razvojne analitične psihoterapije. Prva stopnja izobraževanja traja dve leti in jo tvorijo trije moduli. Kandidat jo zaključi s teoretično nalogo.

Razvojna analitična psihoterapija je eden izmed priznanih psihoterapevtskih pristopov v okviru specializacije iz klinične psihologije. Zbornica kliničnih psihologov je dne 4.7. 2019 izdala sklep, s katerim ugotavlja, da je izobraževanje iz razvojne analitične psihoterapije skladno z merili Zbornice za priznavanje psihoterapevtskih pristopov. Odredba o programu specializacije iz klinične psihologije (Uradni list RS, št. 71/13) v 11. členu določa, da se specializant vključi v izobraževanje ene od psihoterapevtskih smeri in se usposobi za samostojno delo pod supervizijo. Prva stopnja razvojne analitične psihoterapije ustreza tem kriterijem.

 

PRVA STOPNJA

Obseg: skupno število 204 ur (8.16 Kt);

 

Vstopni pogoji:

  • Zaključen študij medicine ali 2. stopnja psihologije po bolonjskem modelu, izjemoma s 7. stopnjo izobrazbe in strokovnim izpitom v zdravstvu.

  • Pozitivna ocena osebne primernosti na podlagi sprejemnega intervjuja.

Cilji:

Študij in usposabljanje na prvi stopnji vsebuje znanja s področja razvojno analitičnih teorij in konceptov, kar pomeni obogatitev (klinično)psiholoških, (pedo)psihiatričnih in drugih zdravstvenih poklicnih storitev.

Zaključena stopnja (ob izpolnjevanju vseh pogojev) omogoča nadaljevanje študija in usposabljanja iz RAP na drugi stopnji, in zadosti kriterijem za izobraževanje iz psihoterapije za specializante klinične psihologije.

Priznavanje in kvalifikacija:

Z zaključeno prvo stopnjo slušatelj pridobi potrdilo o zaključenem izobraževanju in usposabljanju na prvi stopnji, hkrati pa mu omogoča, če so ob tem izpolnjeni še drugi pogoji, vpis na drugo stopnjo programa RAP.

 

STRUKTURA USPOSABLJANJA:

1.MODULRelevantni psihoanalitični koncepti danes.

2.MODUL: Razvojne teorije v psihoanalitični paradigmi.

3.MODUL: Čuječnost in budistična psihologija.

 

PREDMETNIK 1. STOPNJE:

1.MODUL: Relevantni psihoanalitični koncepti danes.

 Obseg: 36 ur (1.44 Kt)

  • Teorija gonov danes in načela psihodinamike.
  • Pojem osebnostne strukture v psihoanalizi.
  • Dimenzije terapevtskega odnosa ter kontrolni in obrambno varovalni mehanizmi.


2.MODUL: Razvojne teorije.

 Obseg: 132 ur (5.28 Kt)

 

2.1. Evolucija in dialektika kot koncept razvoja;

2.2. Teorija psihoseksualnega (psihosocialnega) razvoja;

2.3. Ego psihologija in razvoj adaptacijske strukture ega;

2.4. Teorija objektnih odnosov in pohod relacijskih psihoanalitičnih teorij;

2.5. Psihoanalitična self psihologija in narcisizem;

2.6. Teorija navezanosti in nevrobiologija navezanosti;

2.7. Razvoj strukture v pogojih intersubjektivnosti;

2.8. Regulacija afektov in nevroafektivna razvojna psihologija;

2.9. Teorija uma in mentalizacija;

2.9. Razvoj superega, moralni razvoj in razvoj spolne identitete;

2.10. Koncept razvojnih linij, fazne specifičnosti in teorija travme danes;

2.11. Integracija psihoanalitičnih razvojnih teorij v RAP;

2.12. Psihoanalitična psihoterapija kot proces psihičnih sprememb.

 

3. MODUL: Čuječnost in budistična psihologija

 Obseg: 36 ur (1.44 Kt)

 

Prva stopnja bo organizirana v dveh šolskih letih, 2020/2021 in 2021/2022, in sicer 17 vikendov (eno šolsko leto 8 vikendov in drugo 9) po naslednjem urniku:

Petek od 15.00 do 20.00

Sobota od 9.00 do 14.00

Izobraževanje se začne v mesecu oktobru 2020 in zaključi maja ali junija v ritmu en vikend na mesec. V primeru nevarnosti okužbe s koronavirusom bo izobraževanje potekalo v on-line obliki.

Kraj izobraževanja: IKPP, Savlje 74c, Ljubljana. 

Cena izobraževanja: 3.600 eur, za vsako šolsko leto 1.800 eur za tiste, ki se vpišejo v rednem terminu.

Za zakasnele je cena 2.000 eur za letnik in za zamudnike 2.200 eur.

Možno je plačati v več obrokih, za katere zaprosite individualno.

V ceni ni zajeta supervizija niti osebna izkušnja.

Kotizacijo nakažite na TRR SI56 3400 0100 1829 362 (pri Banki Sparkasse d.d.).

 

Študij in usposabljanje iz RAP na drugi stopnji sta namenjena vsem tistim strokovnjakom s fakultetno diplomo, ki so absolvirali prvo stopnjo in jo uspešno zaključili s teoretično nalogo oz. pridobili primerljiva osnovna znanja iz analitične psihoterapije, izkazali osebnostno primernost in želijo nadaljevati proces v smeri pridobivanja kompetenc za psihoterapevta razvojno analitične usmeritve. Supervizijska stopnja traja dve leti in jo tvori 5 modulov, usmerjenih v pridobivanje veščin iz diagnostike in terapevtskih intervencij v razvojni analitični psihoterapiji.Edukant zaključi vsak modul obeh stopenj s kolokvijem.

Kandidat lahko pristopi k zagovoru klinične naloge, ko predloži dokaze o opravljeni superviziji za dva klinična primera, od katerih mora en pacient zaključiti proces in drugi biti v terapevtskem procesu najmanj dve leti. Oba pacienta morata biti redno supervizirana, vsak kontinuirano pri svojem supervizorju.

Kandidat izbere supervizorja iz seznama ZPS, potrditi pa ga mora tudi pedagoški kolegij IKPP.

Edukant mora speljati tudi lasten proces osebne terapije, vodene po metodi psihoanalitične psihoterapije, ki poteka najmanj enkrat tedensko v trajanju najmanj 250 ur.

Psihoterapevta za osebno izkušnjo ravno tako kandidat izbere iz seznama ZPS, potrdi pa ga pedagoški kolegij IKPP.

Zaključek izobraževanja in usposabljanja vključuje delo na zaključni klinični nalogi z zagovorom pred komisijo.

                                                                             Vodja študija:

                                                                 prof. dr. Peter Praper, spec.klin.psih.

Arhiv

2022

Vpis v 2. stopnjo izobraževanja iz razvojne analitične psihoterapije 07.2.2022 - 30.9.2022

Vpis v 1. stopnjo študija iz razvojne analitične psihoterapije februar - september 2022 27.1.2022 - 30.9.2022

2020

URNIK RAP 2020/2021 - 2. stopnja 28.9.2020 - 15.5.2021

URNIK RAP 2020/2021 - 1. stopnja 28.9.2020 - 12.6.2021

2020/2022 - Vpis v 2. stopnjo - IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE IZ RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE 25.5.2020 - 31.7.2020

RAP 2020/2022 Vpis v 1. stopnjo študija iz razvojne analitične psihoterapije 14.1.2020 - 15.9.2020
Novice

2018

2018/2020 - Vpis v 2. stopnjo - IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE IZ RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE 31.5.2018 - 23.1.2019

2017

2017/2018 - 4/2 (RAP) Metode in tehnike razvojne analitične psihoterapije 26.10.2017 - 30.4.2018

2017/2018 - 3/1 Uvod v diagnostiko v psihoterapiji 15.6.2017 - 28.2.2018

2017 - 2/2 (RAP) Verifikacija razvojne analitične psihologije 12.1.2017 - 30.4.2017

2017 - 3/2 (RAP) Diferencialna diagnostika v RAP 12.1.2017 - 03.11.2017

2017 - 2/1 /RAP) Razvojne teorije v psihoanalizi in RAP 12.1.2017 - 09.6.2017

2016

2016/2017 - 1/2 (RAP) Relevantne teorije kot paradigme RAP 01.6.2016 - 31.1.2017

2016/2017 - 1/1 (RAP) Relevantni psihoanalitični koncepti danes 01.6.2016 - 15.3.2017

2016 - 2018 RAP - IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE IZ RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE 01.6.2016 - 03.7.2017

2015

2015 - 6/2 (RAP) Raziskovanje v RAP, 6. modul 2. stopnje 18.6.2015 - 31.12.2015

2015/2016 - 4/1 (RAP) Temeljne metode in tehnike psihoanalize in analitične psihoterapije, 4. modul 1. stopnje 18.6.2015 - 31.5.2016

2014

2014/2015 - 4/2 (RAP) Metode in tehnike razvojne analitične psihoterapije, 4. modul 2. stopnje 03.9.2014 - 23.5.2015

2014/2015 - 3/1 (RAP) Uvod v diagnostiko v psihoterapiji, 3. modul 1. stopnje 03.9.2014 - 20.6.2015

2014 - 2/1 (RAP) Psihoanalitična razvojna psihologija, 2. modul 1. stopnje 17.1.2014 - 31.5.2014

2013

2013/2014 - 3/2 (RAP) Diagnostika v razvojni analitični psihoterapiji, 3. modul 2. stopnje 20.9.2013 - 14.6.2014

2013 - 1/1 (RAP) Relevantni psihoanalitični koncepti danes, 1. modul 1. stopnje 15.3.2013 - 07.12.2013

2013 - 5/2 (RAP) Trans-teoretična spoznanja v analitični psihoterapiji, 5. modul 2. stopnje 11.1.2013 - 18.5.2013

2012

2012 - 1/0 (RAP) Razpis za usposabljanje iz razvojne analitične psihoterapije, vpis v 1. modul Uvodnega seminarja 05.10.2012 - 30.6.2014

2012 - 2/2 (RAP) Nove raziskave razvojnih procesov, 2. modul 2. stopnje 28.9.2012 - 01.12.2012

2012 - 1/2 (RAP) Relevantne teorije osebnosti kot paradigme RAP, 1. modul 2. stopnje 23.3.2012 - 09.6.2012