Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo Prijava na seminar Prijava na usposabljanje
Domov
NatisniPomanjšaj pisavoPovečaj pisavo

Usposabljanje iz razvojne analitične psihoterapije

01.1.2014

 

Usposabljanje iz razvojne analitične psihoterapije sestavljajo trije deli –uvodni seminar, prva (generična) stopnja in druga (zaključna) stopnja izobraževanja in usposabljanja s področja psihoanalitičnih teorij, metod in tehnik psihoterapije.

Uvodni seminar sestavlja pet modulov v obliki predavanj, seminarjev in vaj s področja osnovnih poglavij psihoterapije, z dodano kratko analitično skupinsko izkušnjo. Namenjen je vsem, ki so končali 2. stopnjo fakultetnega študija in jih zanimajo sodobna znanja s področja znanstveno utemeljene psihoterapije. Dobrodošel je tudi poklicnim kategorijam, ki pomagajo otrokom, odraslim in starostnikom s prilagoditvenimi težavami in razvojnimi modifikacijami in si želijo poglobiti svoja poklicna znanja in veščine (zdravnika, psihologa, socialnega delavca, socialnega pedagoga…), z razvojno analitičnim in globinsko psihološkim razumevanjem človekove narave. Uspešno končan uvodni seminar predstavlja tudi enega od osnovnih pogojev za nadaljevanje študija na prvi stopnji.

Prvo stopnjo izobraževanja in usposabljanja tvori šest modulov iz RAP. Vključuje že aplikacijo razvojno analitičnih metod in tehnik, ki jih lahko slušatelji s pridom uporabljajo v okvirih svojih poklicnih storitev - psihiatričnih ali drugih zdravstvenih obravnav, (klinično)psiholoških obravnav in intervencij, socialno varstvenih storitev, (šolsko) svetovalnih ukrepov itn. Z zaključkom študija in usposabljanja na prvi stopnji kandidat ne nadgradi formalno svojega poklica s polno poklicno kvalifikacijo psihoterapevta, pridobi pa si možnost nadaljevati študij na drugi stopnji.

Študij in usposabljanje iz RAP na drugi stopnji sta namenjena vsem tistim strokovnjakom s fakultetno diplomo, ki so absolvirali prvo stopnjo oz. pridobili primerljiva osnovna znanja iz psihoterapije in jih želijo nadgraditi v avtonomni visoko strokovni poklic psihoterapevta preko tega izbranega pristopa. Drugo stopnjo tvori pet modulov predavanj, seminarjev in vaj iz vsebin, ki predstavljajo okvire RAP, enega najbolj integracijskih pristopov psihoanalitične psihoterapije.

Zaključek izobraževanja in usposabljanja vključuje delo na zaključni klinični nalogi z zagovorom pred komisijo, kandidati pa morajo izpolniti tudi standarde dela pod supervizijo in izpeljati osebno analitično izkušnjo kot to določajo kriteriji podlag za zakon o psihoterapiji.

Študij je organiziran v obliki modulov in ne po principu študijskih let in letnikov zato, da omogoča udeležencem napredovanje v lastnem tempu, po svojih možnostih. Kandidat se vpisuje v module glede na logistiko organizacije študija,ob upoštevanju svojih pogojev. Posamezniku, ki izpolnjuje del kriterijev za vpis v uvodni seminar, prvo ali drugo stopnjo, se lahko predpiše tudi diferencialni modul kot pogoj za vpis.

Arhiv

2017

4/2 (RAP) Metode in tehnike razvojne analitične psihoterapije 26.10.2017 - 30.4.2018

3/1 Uvod v diagnostiko v psihoterapiji 15.6.2017 - 28.2.2018

2/2 (RAP) Verifikacija razvojne analitične psihologije 12.1.2017 - 30.4.2017

3/2 (RAP) Diferencialna diagnostika v RAP 12.1.2017 - 03.11.2017

2/1 /RAP) Razvojne teorije v psihoanalizi in RAP 12.1.2017 - 09.6.2017

2016

1/2 (RAP) Relevantne teorije kot paradigme RAP 01.6.2016 - 31.1.2017

1/1 (RAP) Relevantni psihoanalitični koncepti danes 01.6.2016 - 15.3.2017

2015

6/2 (RAP) Raziskovanje v RAP, 6. modul 2. stopnje 18.6.2015 - 31.12.2015

4/1 (RAP) Temeljne metode in tehnike psihoanalize in analitične psihoterapije, 4. modul 1. stopnje 18.6.2015 - 31.5.2016

2014

4/2 (RAP) Metode in tehnike razvojne analitične psihoterapije, 4. modul 2. stopnje 03.9.2014 - 23.5.2015

3/1 (RAP) Uvod v diagnostiko v psihoterapiji, 3. modul 1. stopnje 03.9.2014 - 20.6.2015

2/1 (RAP) Psihoanalitična razvojna psihologija, 2. modul 1. stopnje 17.1.2014 - 31.5.2014

Usposabljanje iz razvojne analitične psihoterapije 01.1.2014

2013

3/2 (RAP) Diagnostika v razvojni analitični psihoterapiji, 3. modul 2. stopnje 20.9.2013 - 14.6.2014

1/1 (RAP) Relevantni psihoanalitični koncepti danes, 1. modul 1. stopnje 15.3.2013 - 07.12.2013

5/2 (RAP) Transteoretična spoznanja v analitični psihoterapiji, 5. modul 2. stopnje 11.1.2013 - 18.5.2013

2012

1/0 (RAP) Razpis za usposabljanje iz razvojne analitične psihoterapije, vpis v 1. modul Uvodnega seminarja 05.10.2012 - 30.6.2014

2/2 (RAP) Nove raziskave razvojnih procesov, 2. modul 2. stopnje 28.9.2012 - 01.12.2012

1/2 (RAP) Relevantne teorije osebnosti kot paradigme RAP, 1. modul 2. stopnje 23.3.2012 - 09.6.2012