Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo Prijava na seminar Prijava na usposabljanje
Domov
NatisniPomanjšaj pisavoPovečaj pisavo

Program

Preventiva
Klinična psihologija
Individualna razvojna analitična psihoterapija
Skupinska analiza
Psihoterapija otrok in družinska terapija
Usposabljanja

 

Preventiva

Sistematski psihološki pregled triletnega otroka je del zagotovljenega preventivnega zdravstvenega programa, ki je tako kot sistematski zdravniški pregled namenjen vsem otrokom ob dopolnjenem tretjem letu starosti. Za tak pregled starši potrebujete napotnico otrokovega pediatra.

Psihološki del pregleda predstavlja za otroka prijetno igro, starši pa se boste lahko pogovorili o razvoju, vzgoji, vključevanju v varstvo, v družbo vrstnikov in podobno.

 

Klinična psihologija

Klinično psihološko diagnostiko odraslih posameznikov delamo z napotnico za kliničnega psihologa z različnimi nameni:

 • razjasnitev problema ali motnje;
 • ocena delazmožnosti;
 • ocena psihičnih posledic po nesrečah in travmah;
 • na napotilo psihiatra, nevrologa, osebnega zdravnika ali drugega zdravnika specialista;
 • za ugotovitev indikacij za psihoterapijo;
 • na lastno željo.

Klinično psihološko diagnostiko otrok z napotnico izbranega zdravnika delamo:

 • z namenom ugotavljanja stanja, to je tako imenovana procesna diagnostika za spremljanje razvoja pri otrocih s posebnimi potrebami;
 • z namenom ugotavljanja čustvenih, vedenjskih in psihosomatskih težavav in motenj
 • ter diferencialno klinično psihološko diagnostiko za potrebe pedopsihiatra, nevrologa, avdiologa in drugih specialistov.

 

Individualna razvojna analitična psihoterapija

Metoda našega dela temelji na razvojni analitični psihologiji kot znanosti in stroki. Med drugim je pomembno vedenje, da se ljudje svojega ravnanja in doživljanja v celoti ne zavedamo in da nam prav ta nezavedni del pogosto dela težave. Naša pomoč je usmerjena k odkrivanju, boljšemu razumevanju in zato tudi spreminjanju sebe in odnosov z najbližjimi drugimi.

Tako delamo psihoterapijo s posamezniki:

 • v različnih življenjskih krizah (problemi ob načrtovanju družine, poklicne kariere, problemi v partnerskih odnosih, ob ločitvi, izgubi, staranju…);
 • s čustvenimi problemi kot je na primer doživljanje vznemirjenosti, tesnobnosti, strahu, pretirane žalosti, praznine, nekontroliranih izbruhov jeze; 
 • z najrazličnejšimi zdravstvenimi težavami, za katere zdravniki menijo, da samo zdravila niso dovolj in priporočajo spremembo življenjskega stila;
 • s tistimi posamezniki, ki želijo narediti življenje polnejše in bolje izkoristiti svoje možnosti, pa sami ne najdejo odgovora.

Kadar želimo pomagati otroku, se moramo zavedati, da je tako povezan in odvisen od svoje družine, da je lahko pomoč učinkovita le ob sodelovanju staršev, včasih pa tudi drugih, za otroka pomembnih družinskih članov. Če je potrebno, pomagamo tudi sodelovati z ustanovami, v katere je otrok vključen (vrtec, šola).

 

Skupinska analiza

Skupinska analiza je v Evropi najbolj uveljavljen pristop skupinske psihoterapije. Temelji na prenosu psihoanalize v skupinske oblike dela, pri katerem posameznik odkriva svoje posebnosti na podlagi pomembnih medosebnih odnosov in se v socialni mreži tudi spreminja in razvija. Po tej poti terapevtski proces podpira posameznikov individualni razvojni proces, hkrati pa omaga pri razvijanju bolj zdrave integracije posameznika v svojo mrežo odnosov z ljudmi.

Skupinska analiza se osredotoča na skupinsko naravo človeške izkušnje. Je interaktiven pristop, ki ima več področij uporabe, povsod tam, kjer gre za odnose med ljudmi, tudi pri poučevanju, bivanju v zavodih in različnih drugih inštitucijah ter pri konzultacijah delovnim organizacijam.

 

Psihoterapija otrok in družinska terapija

 • za tiste, ki imajo skrbi v zvezi z vzgojo in razvojem otroka;
 • za tiste, ki jih skrbijo posebnosti v otrokovem vedenju, čustvenem odzivanju ali zmožnostih za reševanje problemov;
 • za tiste, ki opažajo otrokove čustvene stiske ob rojstvu sorojenca, vstopu v vrtec, izgubi ljubljene osebe, ločitvi staršev in podobno.

 

Usposabljanja

Organiziramo in izvajamo različna usposabljanja strokovnjakov s področja klinične psihologije in psihoterapije, delamo supervizijo z naštetih področij in izvajamo učno analizo.

Seminarji

Trenutno ni aktualnih seminarjev.

Usposabljanja

Usposabljanja v teku 17.4.2019 - 30.6.2019
Usposabljanja