Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo Prijava na seminar Prijava na usposabljanje
Domov
NatisniPomanjšaj pisavoPovečaj pisavo

Informacije o tečaju Rorschachove psihodiagnostike

Obveščamo vas o naših aktivnostih v zvezi z organizacijo izobraževanja iz uporabe Rorschachovega testa. Redno izobraževanje smo prekinili predvsem zaradi COVID-19, ki onemogoča izvedbo seminarjev v živo. Še vedno smo organizatorji mnenja, da to izobraževanje mora potekati v živo, ker je uporaba testa zahtevna in udeleženci morate spraševati in se učiti v živi interakciji s predavateljem.

Zaradi pestrih dogajanj v zvezi z uporabo Rorschachovega testa, smo se odločili, da je v Sloveniji zdaj pravi trenutek, da iz Exnerjevega celovitega sistema vrednotenja presedlamo na najnovejši, v tem času najbolj z raziskavami podprt sistem vrednotenja in interpretacije testa, ki se imenuje R-PAS. Povezali smo se tudi s predavateljem, ki sodeluje in raziskuje ta sistem, je v najožji skupini, ki je sistem razvila in še blizu je, živi in dela v Torinu v Italiji.

 

Najprej nekaj o testu:

Rorschachov preizkus je eden od najstarejših testov v klinični psihologiji, ki je uporaben tako na področju ocenjevanja psihopatologije kot tudi načrtovanja in evaluacije različnih oblik psihološke pomoči. Sistem ocenjevanja je učinkovit na področju ugotavljanja značilnosti kognitivnih in emocionalnih procesov ter ocenjevanja doživljanja sebe in drugih ljudi. V praksi je uporaben na raznolikih področjih, kjer se psihologi srečujemo s problematiko psihološkega ocenjevanja pri otrocih, mladostnikih in odraslih (klinična psihologija, nevropsihologija, forenzika, pedagoška psihologija, organizacijska psihologija).

V Sloveniji je od leta 2006 potekalo izobraževanje iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu (Comprehensive System – CS), ki ga je John Exner pričel razvijati v letu 1970, ko se je na področju psihološkega ocenjevanja pojavila potreba po integraciji številnih različnih in med sabo nepovezanih sistemov za uporabo Rorschacha.

Rorschach Performance Assessment System (R-PAS) pa je nastalv letu 2013 kot revizija Exnerjevega sistema ocenjevanja in se je v tem času uveljavil kotz dokazi podprt ocenjevalni sistem. Avtorji novega sistema R-PAS (Gregory Meyer, Don Viglione, Joni Mihura, Bob Erard in Philip Erdberg) so bili sprva člani ožjega Exnerjevega raziskovalnega odbora in so po Exnerjevi smrti nadaljevali njegovo tradicijo izboljševanja psihometričnih temeljev testa, potem pa so še izboljšali sistem takole:

  • z izborom nabora spremenljivk, ki imajo najmočnejšo empirično in klinično podporo;
  • s primerjavo rezultatov z velikim mednarodnim referenčnim vzorcem in grafičnim prikazom standardnih vrednosti. V nasprotju z Exnerjevim sistemom normativni vzorec za R-PAS zajema tudi države izven Združenih držav Amerike (Argentina, Belgija, Brazilija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Izrael, Italija, Portugalska, Romunija in Španija).
  • s poenostavljenim, enotnim in logičnim sistemom spremenljivk in indeksov;
  • z opisom empirične podlage in razlago psihološkega ozadja vsakega interpretiranega rezultata. Interpretacija je tako bolj učinkovita in verodostojna;
  • s statističnimi postopki, ki prilagajajo rezultate glede na kompleksnost odgovorov;
  • z optimizacijo potrebnega števila odgovorov, ki zmanjšuje variabilnost v številu odgovorov in odpravlja potrebo po večkratni izvedbi preizkusa v primeru premajhnega števila odgovorov. Slednje je pomembno zlasti na področju forenzičnih diagnostičnih obravnav, kjer so udeleženci načeloma bolj odklonilni do psihološkega ocenjevanja.
  • s ponudbo varnega in šifriranega programa za beleženje odgovorov in izračun indeksov, do katerega lahko dostopamo neposredno preko spleta.

Viri:

Meyer, G. J., Viglione, D. J., Mihura, J. L., Erard, R. E., in Erdberg, P. (2011). Rorschach Performance Assessment System: Administration, Coding, Interpretation, and Technical Manual. Toledo, OH: Rorschach Performance Assessment System.

Mihura, J. L., & Meyer, G. J. (Eds.). (2018). Using the Rorschach Performance Assessment System® (R-PAS®). The Guilford Press.

 

Izvajalec izobraževanj:

Predavatelj bo dr. Luciano Giromini, doktor znanosti in izredni profesor na Oddelku za psihologijo Univerze v Torinu ter član doktorskega programa Psychological, Anthropological and Educational Sciences of the University of Turin, Italija. V letih od 2009 do 2014 je deloval kot raziskovalni sodelavec in mentor na univerzi Alliant International University, California School of Professional Psychology, San Diego, Kalifornia. Predaval je Uvod v psihologijo in Uvod v statistiko. V letih od 2014-2015 je na Univerzi v Torinu, na Oddelku za psihologijo, predaval Oceno psihopatologije ter Metode in statistika za raziskave v psihologiji. Od leta 2015 na Univerzi v Torinu predava Rorschachov test na podlagi dokazov (PSI0980), Klinična psihologija: Zdravje in intervencije v skupnosti ter Klinična psihologija (nov sistem). Predvsem se raziskovalno ukvarja z Rorschachovim testom po R-PAS metodi in je član ter koordinator raziskovalne skupine za Evidence-Based Psychological Assessment. Sodeluje pri objavi druge izdaje priročnika R-PAS, katerega soavtor bo skupaj z Meyerjem, Viglionijem, Mihuro in Erdbergom. V letih 2012-2013 je bil recenzent revije Journal of Personality Assessment, je višji recenzent za izpit iz Rorschahovega testa po metodi R-PAS ter član R-PAS Research and Developmental Group. Njegova področja raziskovanja so: Rorschachov test, regulacija čustvovanja, simuliranje, zrcalni nevroni, psihološki inštrumenti za ocenjevanje osebnosti in motnje pozornosti.

Redno se aktivno udeležuje domačih in mednarodnih seminarjev ter simpozijev s področja uporabe Rorschacha po R-PAS metodi.

Prejel je številna priznanja in pomembne mednarodno priznane nagrade, med drugim leta 2012 Mary Cerney Award, ki mu jo je podelila Society for Personality Assessment. Prav tako sta dve glavni italijanski združenji psihologije nagradili njegovo doktorsko nalogo: Best 2012 Ph.D. Dissertation Prize.

Ima več kot 30 prispevkov objavljenih v mednarodnih strokovnih revijah, prispevke v3 mednarodnih knjigah ter več prispevkov v italijanskih revijah, knjigah in na spletu. Po researchgate.net profilu kar 74 objav, 16.592 ogledov in 760 citatov.

 

Organizacijske informacije:

Celotno izobraževanje traja 6 delovnih dni in bo izvedeno v dveh delih, od četrtka do sobote, med 09:00 in 17:00 uro, v angleškem jeziku. Tečaj je namenjen izključno univerzitetnim diplomiranim psihologom oziroma psihologom z zaključeno drugo bolonjsko stopnjo. Zelo si želimo, da bi bil seminar izveden v živo, saj je za uspešno izvedbo potrebno veliko neposredne komunikacije. Namenili smo se, da bi bil tečaj že konec meseca januarja, pa vidite, da to ne bo mogoče.. Seminar bomo v živo izvedli takoj, ko bo to mogoče, zdaj kaže kot možno v mesecih pred poletjem.

Cena izobraževanja:

Izračunali smo okvirno ceno za 40 ljudi v običajno veliki predavalnici. To je 1.200,00 EUR. V primeru, da bo možno delo v živo z manj udeleženci ali da bomo morali najeti bistveno večjo predavalnico, bomo izračunali korigirano ceno, ki je zdaj zaradi nepoznanih pogojev še ne moremo izračunati.

Delovni zvezek obstaja v elektronski obliki. V kolikor bo možno, bomo za čas tečaja dobili na uporabo elektronsko verzijo. Na tečaju boste potrebovali Rorschachove predloge in prenosni računalnik.

Glede na to, da menjamo sistem signiranja in uporabe Ro.P. vas prosimo, da se boste takoj, ko bo znan datum izvedbe in bo izobraževanje objavljeno na naši spletni strani, ponovno prijavili in takrat napisali, koliko se vam s tečajem mudi. Specializanti klinične psihologije, ki se jim bliža specialistični izpit, imajo prednost.

O objavi oz. odprtju prijav na spletni strani bomo vse predprijavljene obvestili po elektronski pošti.

Tečaj bomo večkrat izvedli, tako da boste vsi interesenti prišli na vrsto, ne vemo pa, kdaj, ker je odvisno od stanja epidemije v Sloveniji in Italiji.

 

Vse dodatne informacije so na voljo po elektronski pošti info@ikpp.si ali na telefonski številki 01 56 321 96.

Lepo pozdravljeni,
Dr. Polona Matjan Štuhec, spec.klin.psih.
IKPP d.o.o.