Zasnova in vsebine:
IKPP
Zasnova, oblikovanje in tehnična izvedba:
HAL interactive