Blog

Jeseni 2023 smo izvedli: Tečaj Rorschachove diagnostike po R-PAS sistemu

Rorschach Performance Assessment System (R-PAS) je nastal v letu 2013 kot revizija Exnerjevega sistema ocenjevanja in se je v tem času uveljavil kot z dokazi podprt ocenjevalni sistem.

Predavatelj teoretičnega dela tečaja je bil prof. dr. Luciano Giromini, predavateljica praktičnega dela tečaja s prikazom primerov pa asist. dr. Sana Čoderl Dobnik, spec. klin. psih.

Tečaj v trajanju 11 dni je bil namenjen izključno univerzitetnim diplomiranim psihologom (po starem sistemu) oziroma psihologom z magisterijem, to je z zaključeno drugo bolonjsko stopnjo.

Avtorji novega sistema R-PAS (Gregory Meyer, Don Viglione, Joni Mihura, Bob Erard in Philip Erdberg) so bili sprva člani ožjega Exnerjevega raziskovalnega odbora in so po Exnerjevi smrti nadaljevali njegovo tradicijo izboljševanja psihometričnih temeljev testa, potem pa so še izboljšali sistem takole:

 

• z izborom nabora spremenljivk, ki imajo najmočnejšo empirično in klinično podporo;

 

• s primerjavo rezultatov z velikim mednarodnim referenčnim vzorcem in grafičnim prikazom standardnih vrednosti. V nasprotju z Exnerjevim sistemom normativni vzorec za R-PAS zajema tudi države izven Združenih držav Amerike (Argentina, Belgija, Brazilija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Izrael, Italija, Portugalska, Romunija in Španija).

 

• s poenostavljenim, enotnim in logičnim sistemom spremenljivk in indeksov;

 

• z opisom empirične podlage in razlago psihološkega ozadja vsakega interpretiranega rezultata. Interpretacija je tako bolj učinkovita in verodostojna;

 

• s statističnimi postopki, ki prilagajajo rezultate glede na kompleksnost odgovorov;

 

• z optimizacijo potrebnega števila odgovorov, ki zmanjšuje variabilnost v številu odgovorov in odpravlja potrebo po večkratni izvedbi preizkusa v primeru premajhnega števila odgovorov. Slednje je pomembno zlasti na področju forenzičnih diagnostičnih obravnav, kjer so udeleženci načeloma bolj odklonilni do psihološkega ocenjevanja.

 

• s ponudbo varnega in šifriranega programa za beleženje odgovorov in izračun indeksov, do katerega lahko dostopamo neposredno preko spleta.

IZVAJALCA IZOBRAŽEVANJA

 

Predavatelj teoretičnega dela je bil dr. Luciano Giromini, doktor znanosti in izredni profesor na  Oddelku za psihologijo Univerze v Torinu ter član doktorskega programa Psychological, Anthropological and Educational Sciences of the University of Turin, Italija.

 

Prejel je številna priznanja in pomembne mednarodno priznane nagrade, med drugim leta 2012 Mary Cerney Award, ki mu jo je podelila Society for Personality Assessment. Prav tako sta dve glavni italijanski združenji psihologije nagradili njegovo doktorsko nalogo: Best 2012 Ph.D. Dissertation Prize.

 

Kot dodatni avtor R-PAS sistema se je priključil tudi raziskovalni skupini Dr. Mejerja, dr. Mihure in dr. Vigionea pri razvoju, raziskovanju in poglobljenem razumevanju psiholoških procesov, ki spremljajo odgovarjanje na Rorschachovem testu. Pri tem uporablja tehnike iz nevroznanosti in psihofiziologije (npr. EEG, fMRI, rTMS, očesno sledenje itd.). Dr. Giromini je član uredniškega odbora znanstvene revije Psychological Injury and Law, ki se ukvarja z izvedenstvom in raziskovanjem vedenja in pojavov, ki so pomembni na forenzičnem področju, kot na primer dajanje napačnih vtisov in zavajajočih odgovorov.

 

Predavateljica praktičnega dela tečaja s prikazom primerov je bila asist. dr. Sana Čoderl Dobnik.

 

Dr. Sana Čoderl Dobnik dela kot specialistka klinične psihologije v klinično-psihološki ambulanti Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, kjer izvaja klinično-psihološko diagnostiko in psihoterapijo odraslih ter opravlja mentorstvo specializantom klinične psihologije. Je vodja Službe za klinično psihologijo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, predsednica Zbornice kliničnih psihologov Slovenije, članica Razširjenega strokovnega kolegija pri Ministrstvu za zdravje ter nacionalna predstavnica Slovenije v Evropskem združenju za klinično psihologijo in psihološke terapije (EACLIPT). Je stalna sodna izvedenka za klinično psihologijo.

 

V svojem raziskovalnem delu se posveča Rorschachovemu preizkusu ter oceni osebnostnega funkcioniranja pri pacientih z različnimi duševnimi motnjami. Raziskovalni interes usmerja tudi v preučevanje učinkovitosti zdravljenja ljudi z različnimi duševnimi motnjami. Zaključila je podiplomske tečaje iz treh sistemov Rorschachovega psihodiagnostičnega preizkusa (Bohmov sistem, Exnerjev CS in RPAS). Z metodologijo Rorschachovega testa je opravila tudi znanstveni magisterij in doktorat. Je članica mednarodnega uredniškega odbora znanstvene revije Rorschachiana.

KOLEDAR IN LOKACIJA:

Celotno izobraževanje je trajalo 11 delovnih dni.

Prvih devet terminov je bilo izobraževanje od 9.00 do 13.00 po aplikaciji Zoom, zadnja dva pa od 9.00 do 17.00 v M-hotelu Ljubljana v živo.

 

Profesor Giromini je predaval v angleškem jeziku.

 

 

CENA IZOBRAŽEVANJA JE BILA:

Cena 11-dnevnega tečaja je bila:

 

1.150 EUR + DDV za ustanove/podjetja

850,00 EUR + DDV za fizične osebe

 

 

 

Za sprotno obveščanje o naših izobraževanjih se lahko naročite na naš newsletter tukaj