Ambulante

Kliničnopsihološka ambulanta za odrasle

NAROČANJE

Naročanje poteka preko telefona, elektronske pošte ali pa z oddajo napotnice preko portala ZZZS.

E info@ikpp.si T 01 56 321 96

V ambulanti za klinično psihologijo pacientom pomagamo pri razjasnitvi problema ali motnje, podamo oceno delazmožnosti ali psihičnih posledic po nesrečah ali travmah ter presodimo indikacije za psihoterapijo.

Ambulanta s koncesijo za odrasle

Klinična psihologija je aplikativno specialistično področje v okviru psihološke znanosti in stroke. Ukvarja se s širokim poljem psihičnih, kognitivnih, čustvenih in vedenjskih težav.

 

Vključuje spoznanja razvojne psihologije, nevropsihologije, zdravstvene psihologije in drugih specifičnih področij psihološke stroke pri klinično psihološkem ocenjevanju (psihodiagnostiki), preventivi, različnih oblikah klinično psihološke pomoči in raziskovanju.

 

Specialist klinične psihologije je univerzitetni diplomirani psiholog ali magister psihologije, ki je opravil specializacijo iz klinične psihologije v zdravstvu. Specializacija iz klinične psihologije poteka primerljivo s specializacijami v medicini kot štiriletni program izobraževanja in kroženja po relevantnih kliničnih institucijah in se zaključi s specialističnim izpitom.

KLINIČNOPSIHOLOŠKI PREGLED

V okviru kliničnopsihološke ordinacije s koncesijo izvajamo klinično-psihološke preglede, na katere pacienta z napotnico napoti njegov izbrani osebni zdravnik, specialist psihiater, nevrolog ali drug zdravnik specialist, pri katerem je pacient v obravnavi in bi za razjasnitev svojega zdravstvenega stanja potreboval tudi izvid kliničnega psihologa.

 

Razlog za napotitev na pregled je lahko:

  • razjasnitev problema ali motnje;
  • ocena delazmožnosti;
  • ocena psihičnih posledic po nesrečah ali travmah;
  • presoja indikacij za psihoterapijo.

Celosten klinično-psihološki pregled je dokaj obsežen diagnostični postopek, ki ga ni mogoče opraviti v enem samem srečanju. Običajno je potrebno 3 do 5 eno do dve urnih srečanj.

Več...

Klinična psihologinja se bo z vami najprej izčrpno pogovorila o razlogih za napotitev, o vseh pomembnih značilnostih vaših težav (kakšne so, od kdaj in kako intenzivno se pojavljajo) in o vaših življenjskih okoliščinah. V nadaljevanju pregleda bo v diagnostični proces vključila izbrane kliničnopsihološke diagnostične postopke (različne teste), ki so časovno različno obsežni. Od tega bo odvisno, kako obsežen bo kliničnopsihološki pregled.

 

V okviru kliničnopsihološke ambulante s koncesijo je po opravljeni psihodiagnostiki možna tudi psihoterapevtska obravnava. Tovrstna obravnava poteka po principih razvojne analitične psihoterapije enkrat tedensko skozi daljše časovno obdobje, dokler pacient ali pacientka to potrebuje.

Preventivna skupina za odrasle

Skupina je namenjena pridobivanju osnovnih psiholoških znanj na področju obvladovanja stresa. Obravnavamo stres in obvladovanje stresa, vključno s kratko predstavitvijo polivagalne teorije. Sledi opis posameznih čustev in z njimi povezanih predsodkov ter predstavitev mentalizacije kot načina obvladovanja čustvovanja.

SKUPINA ZA MENTALIZACIJO

Skupina za mentalizacijo je namenjena pacientom in pacientkam, ki trpijo zaradi prevelike nestabilnosti v doživljanju sebe in drugih ljudi ter labilno čustvujejo.

 

Mentalizacija je eden od osnovnih psiholoških procesov. Vključuje predvsem zavedanje lastnih mentalnih stanj in mentalnih stanj drugih ljudi. Je zelo vsakodnevna in človeška zmožnost razumeti misli, namene, želje in čustva drugih in sebe. Kadar se znajdemo v konfliktnih medosebnih interakcijah, pogosto zmožnost za mentalizacijo odpove. Osnovni namen skupine je zato krepitev mentalizacijskih kapacitet.

 

Uvodni del skupine je organiziran kot skupinska psihoedukacija o čustvovanju, stilih navezanosti, odzivih na stres, tesnobi in depresiji in podobno. Nadaljevati je možno v skupini za mentalizacijo.

 

Vstopni pogoj je opravljen klinično psihološki pregled ter ustrezno psihiatrično in medikamentozno zdravljenje, kadar je to glede na rezultate pregleda indicirano.

 

Začetna srečanja potekajo 12 zaporednih tednov, vsako srečanje traja 90 minut. Nadaljevalna skupina šteje največ osem članov, posamezno srečanje traja 75 minut.  Skupina traja okvirno eno leto do leta in pol.

 

 

NAROČANJE

Naročanje poteka preko telefona, elektronske pošte ali pa z oddajo napotnice preko portala ZZZS.

E info@ikpp.si T 01 56 321 96

Kliničnopsihološka ambulanta za odrasle

Klinična psihologija za odrasle na koncesijo (z napotnico izbranega zdravnika ali drugega specialista).