Ambulante

Kliničnopsihološka ambulanta za otroke in mladostnike

NAROČANJE

Naročanje poteka preko telefona, elektronske pošte ali pa z oddajo napotnice preko portala ZZZS.

E info@ikpp.si T 01 56 321 96

V ambulanti za klinično psihologijo obravnavamo otroke in mladostnike, ki potrebujejo klinično psihološko diagnostiko in klinično psihološko pomoč zaradi čustvenih, vedenjskih in psihosomatskih težav in motenj.

Klinična psihologija je aplikativno specialistično področje v okviru psihološke znanosti in stroke. Ukvarja se s širokim poljem psihičnih, kognitivnih, čustvenih in vedenjskih težav.

 

Vključuje spoznanja razvojne psihologije, nevropsihologije, zdravstvene psihologije in drugih specifičnih področij psihološke stroke pri klinično psihološkem ocenjevanju (psihodiagnostiki), preventivi, različnih oblikah klinično psihološke pomoči in raziskovanju.

 

Specialist klinične psihologije je univerzitetni diplomirani psiholog ali magister psihologije, ki je opravil specializacijo na področju klinične psihologije v zdravstvu. Specializacija iz klinične psihologije poteka primerljivo s specializacijami v medicini kot štiriletni program izobraževanj in kroženja po relevantnih institucijah in se zaključi s specialističnim izpitom.

DELOVANJE AMBULANTE

V ambulanti obravnavamo otroke in mladostnike, ki jih z napotnico napoti njihov izbrani pediater ali šolski zdravnik, lahko pa tudi specialisti drugih strok, kot npr. pedopsihiater, nevrolog, avdiolog in drugi specialisti.

 

Klinično psihološka diagnostika otroka ali mladostnika je namenjena:

  • diferencialno diagnostični oceni, ki jo za svojo obravnavo otroka ali mladostnika potrebuje drug specialist;
  • procesni diagnostiki za ugotavljanje stanja in spremljanje razvoja pri otrocih in mladostnikih s posebnimi potrebami;
  • ocenjevanju učnih motenj in specifičnih nevropsiholoških deficitov pri predšolskih in šolskih otrocih;
  • ugotavljanju čustvenih, vedenjskih in psihosomatskih težav in motenj.

Klinično psihološki pregled vključuje podroben pogovor s starši ali skrbniki o otrokovi razvojni zgodovini in njegovi aktualni življenjski situaciji, na osnovi katerega klinična psihologinja načrtuje nadaljnji klinično psihološki pregled otroka z uporabo primernih psihodiagnostičnih metod in tehnik. Celostni klinično-psihološki pregled otroka ali mladostnika je obsežen diagnostični postopek, ki poleg pogovora s starši zahteva še 3 do 5 enournih srečanj z otrokom.

Več...

V okviru kliničnopsihološke ambulante s koncesijo je po opravljeni psihodiagnostiki možna tudi psihoterapevtska obravnava otroka ali mladostnika s čustvenimi, vedenjskimi ali psihosomatskimi težavami. Tovrstna obravnava poteka po principih razvojno analitične psihoterapije enkrat tedensko skozi daljše časovno obdobje, dokler otrok ali mladostnik to potrebuje.

 

Kadar želimo pomagati otroku, se moramo zavedati, da je tako povezan in odvisen od svoje družine, da je pomoč  lahko učinkovita le ob sodelovanju staršev ali skrbnikov, včasih pa tudi drugih, za otroka pomembnih družinskih članov. Če je potrebno, ob soglasju staršev klinična psihologinja sodeluje tudi z ustanovami, v katere je vključen otrok (vrtec, šola …)

PSIHOTERAPIJA ZA STARŠE IN DOJENČKE

Posebna oblika psihoterapevtskega dela je namenjena dojenčkom in njihovim staršem ali skrbnikom, kadar bodisi otrokov pediater ali pa specialist, ki sodeluje pri morebitnem zdravljenju staršev, ugotavlja, da se zaradi različnih možnih razlogov pojavljajo težave v vzpostavljanju varnega odnosa navezanosti.

 

Psihoanalitična psihoterapija staršev in otroka v najzgodnejšem obdobju otrokovega življenja je psihoterapevtska modaliteta, ki je namenjena spodbujanju odnosa med starši ali skrbniki in otrokom z namenom, da olajša in podpre otrokov razvoj v najzgodnejšem življenjskem obdobju.

NAROČANJE

Naročanje poteka preko telefona, elektronske pošte ali pa z oddajo napotnice preko portala ZZZS.

E info@ikpp.si T 01 56 321 96

Kliničnopsihološka ambulanta za otroke in mladostnike

Klinična psihologija za otroke in mladostnike z napotnico izbranega pediatra ali drugega specialista.