Ambulante

Psihoterapevtske ambulante za odrasle

NAROČANJE

Naročanje poteka preko elektronske pošte ter po telefonu. Telefonsko naročenje je mogoče od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00.

E info@ikpp.si T 01 56 321 96

V psihoterapevtskih ambulantah za odrasle izvajamo individualno razvojno analitično psihoterapijo, skupinsko analizo in sistemsko partnersko terapijo.

Razvojna analitična psihoterapija je psihoterapevtski pristop, ki temelji na psihoanalitični teoriji, obogateni s sodobnimi spoznanji razvojne psihologije, teorije navezanosti in nevrobiologije.

 

Psihoterapevtski proces je usmerjen v odkrivanje ter boljše poznavanje in razumevanje sebe, kar prinese možnosti za konstruktivne spremembe v izrabi lastne energije in v medosebnih odnosih.

 

Primerna je za posameznike:

  • v različnih življenjskih krizah (problemi v odločanju ob pomembnih življenjskih mejnikih; doživljanje izgube in žalovanja,…)
  • s čustvenimi problemi kot npr. doživljanje vznemirjenosti, tesnobnosti in strahu, prekomerne žalosti, občutka praznine, nekontroliranimi izbruhi jeze,…
  • z najrazličnejšimi zdravstvenimi težavami, za katere zdravniki menijo, da samo zdravila niso dovolj in priporočajo spremembo življenjskega sloga;
  • ki želijo narediti svoje življenje polnejše in boljše izkoristiti svoje možnosti, a sami ne najdejo odgovora.

NAROČANJE

Naročanje poteka preko elektronske pošte ter po telefonu. Telefonsko naročenje je mogoče od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00.

E info@ikpp.si T 01 56 321 96

Psihoterapevtske ambulante za odrasle

Individualna razvojna analitična psihoterapija

Individualna razvojna analitična psihoterapija

individualna razvojna analitična psihoterapija

Individualna razvojna analitična psihoterapija

Individualna razvojna analitična psihoterapija

Individualna razvojna analitična psihoterapija

Skupinska analiza in individualna razvojna analitična psihoterapija

Individualna razvojna analitična psihoterapija in sistemska partnerska terapija