Ambulante

Psihoterapevtske ambulante za odrasle

NAROČANJE

Naročanje poteka preko elektronske pošte ter po telefonu. Telefonsko naročanje je mogoče od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00.

E info@ikpp.si T 01 56 321 96

V psihoterapevtskih ambulantah za odrasle izvajamo individualno razvojno analitično psihoterapijo, skupinsko analizo in sistemsko partnersko terapijo.

Razvojna analitična psihoterapija

Razvojna analitična psihoterapija je psihoterapevtski pristop, ki temelji na psihoanalitični teoriji, obogateni s sodobnimi spoznanji razvojne psihologije, teorije navezanosti in nevrobiologije.

 

Psihoterapevtski proces je usmerjen v odkrivanje ter boljše poznavanje in razumevanje sebe, kar prinese možnosti za konstruktivne spremembe v izrabi lastne energije in v medosebnih odnosih.

 

Razvojna analitična psihoterapija je primerna za posameznike:

  • v različnih življenjskih krizah (problemi v odločanju ob pomembnih življenjskih mejnikih; doživljanje izgube in žalovanja, …)
  • s čustvenimi problemi kot npr. doživljanje vznemirjenosti, tesnobnosti in strahu, prekomerne žalosti, občutka praznine, nekontroliranimi izbruhi jeze, …
  • z najrazličnejšimi zdravstvenimi težavami, za katere zdravniki menijo, da samo zdravila niso dovolj in priporočajo spremembo življenjskega sloga;
  • ki želijo narediti svoje življenje polnejše in boljše izkoristiti svoje možnosti, a sami ne najdejo odgovora.

Skupinska analiza

Skupinska analiza se osredotoča na skupinsko naravo človeške izkušnje. Je interaktiven pristop, ki ima več področij uporabe povsod tam, kjer gre za odnose med ljudmi.

 

Skupinska analiza je v Evropi najbolj uveljavljen pristop skupinske psihoterapije. Temelji na prenosu psihoanalize v skupinske oblike dela, pri katerem posameznik odkriva svoje posebnosti na podlagi pomembnih medosebnih odnosov in se v socialni mreži tudi spreminja in razvija. Po tej poti terapevtski proces podpira posameznikov individualni razvojni proces, hkrati pa pomaga pri razvijanju bolj zdrave integracije posameznika v svojo mrežo odnosov z ljudmi.

Skupinska analiza se uporablja tudi pri poučevanju, bivanju v zavodih in različnih drugih inštitucijah ter pri konzultacijah delovnim organizacijam.

 

Na IKPP dela skupinsko analizo dr. Polona Matjan Štuhec, pacient ali pacientka pa se vključita v skupino na podlagi psihoterapevtske diagnostične ocene in s svojim soglasjem.

Sistemska partnerska terapija

Sistemska partnerska terapija je namenjena  parom, ki potrebujejo pomoč v kriznih obdobjih, ob nesoglasjih ob pomembnih življenjskih odločitvah, ki jih sami ne morejo razrešiti, ali tistim, ki želijo izboljšati medsebojno razumevanje, sodelovanje in komunikacijo v partnerskem odnosu.

NAROČANJE

Naročanje poteka preko elektronske pošte ter po telefonu. Telefonsko naročanje je mogoče od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00.

E info@ikpp.si T 01 56 321 96

Psihoterapevtske ambulante za odrasle

Individualna razvojna analitična psihoterapija

Individualna razvojna analitična psihoterapija

Individualna razvojna analitična psihoterapija

Individualna razvojna analitična psihoterapija

Individualna razvojna analitična psihoterapija

Individualna razvojna analitična psihoterapija

Skupinska analiza in individualna razvojna analitična psihoterapija

Individualna razvojna analitična psihoterapija in sistemska partnerska terapija