Ambulante

Psihoterapevtska ambulanta za otroke in mladostnike

NAROČANJE

Psihoterapija za otroke in mladostnike je organizirana v kliničnopsihološki ambulanti s koncesijo. Naročanje v okviru napotnic za klinično psihološke storitve poteka preko telefona, elektronske pošte ali pa z oddajo napotnice preko portala ZZZS.

E tjasa.LT@ikpp.si T 01 56 321 96

V okviru kliničnopsihološke ambulante s koncesijo je po opravljeni psihodiagnostiki možna tudi psihoterapevtska obravnava otroka ali mladostnika s čustvenimi, vedenjskimi ali psihosomatskimi težavami.

Psihoterapevtska obravnava otroka ali mladostnika poteka po principih razvojne analitične psihoterapije enkrat tedensko skozi daljše časovno obdobje, dokler otrok ali mladostnik to potrebuje.

 

Če želimo pomagati otroku, se moramo zavedati, da je tako povezan in odvisen od svoje družine, da je lahko pomoč učinkovita le ob sodelovanju staršev ali skrbnikov, včasih pa tudi drugih, za otroka pomembnih družinskih članov. Če je potrebno, ob soglasju staršev klinična psihologinja sodeluje tudi z ustanovami, v katere je vključen otrok (vrtec, šola, …).

 

Posebna oblika psihoterapevtskega dela je namenjena dojenčkom in njihovim staršem ali skrbnikom, kadar bodisi otrokov pediater ali pa specialist, ki sodeluje pri morebitnem zdravljenju staršev, ugotavlja, da se zaradi različnih možnih razlogov pojavljajo težave v vzpostavljanju varnega odnosa navezanosti. Psihoanalitična psihoterapija staršev in otroka v najzgodnejšem obdobju otrokovega življenja je psihoterapevtska modaliteta, ki je namenjena spodbujanju odnosa med starši ali skrbniki in otrokom z namenom, da olajša in podpre otrokov razvoj v najzgodnejšem življenjskem obdobju.

NAROČANJE

Psihoterapija za otroke in mladostnike je organizirana v kliničnopsihološki ambulanti s koncesijo. Naročanje v okviru napotnic za klinično psihološke storitve poteka preko telefona, elektronske pošte ali pa z oddajo napotnice preko portala ZZZS.

E tjasa.LT@ikpp.si T 01 56 321 96

Psihoterapevtska ambulanta za otroke in mladostnike

Psihoterapija za starše z dojenčki, otroke in mladostnike