O nas

Živimo v času, ko se s seboj, s svojimi težavami in načinom življenja veliko ukvarjamo. Strokovnjaki mislimo, da problemi na področju psihičnega zdravja celo naraščajo. Vedno več odraslih, otrok, parov in družin se znajde v stiski in išče pomoč.

Vedno več tudi vemo in razumemo o pogojih za zdrav razvoj in uravnoteženo življenje, vendar je zelo malo otrokom in odraslim omogočeno, da vzdržujejo dovolj dobro psihično ravnovesje.

NAŠI CILJI

Naši cilji so omogočiti odraslim, otrokom in družinam izkušnje, ki lahko spremenijo notranje doživljanje in vodijo h korakom do boljšega psihičnega zdravja.

V svoje delo vnašamo nova znanstvena in strokovna spoznanja in metode, s katerimi lahko pomagamo.

Učimo in superviziramo nove generacije strokovnjakov, tako da delimo in širimo pomembna spoznanja o psihičnem zdravju tudi v strokovnih krogih.

NAŠA NAČELA

  • Upoštevamo spoznanja znanosti (psihologije, znanstveno podprte psihoterapije, nevrologije, biologije, fiziologije, kognitivne znanosti in drugih vej znanosti) in jih uporabljamo v naši strokovni praksi in poučevanju.
  • Strokovno delo opravljamo v sodelovanju z vsemi ljudmi, ki pridejo k nam po pomoč tako, da kar najbolje pojasnimo, kaj delamo in zakaj to delamo.
  • Pri svojem delu sledimo etičnim načelom, ki jih najdete tukaj.  Pomembno nam je predvsem, da vzdržujemo in ohranjamo zaupnost do največje strokovno utemeljene mere. Za vsak korak, ki ga storimo, pridobimo vašo privolitev in potrudimo se, da ugotovitve o sebi kar najbolje razumete.

Naš pristop

V ambulantah za klinično psihologijo delamo po najvišjih standardih klinične psihologije kot znanosti in stroke. V psihoterapevtskih ambulantah delamo po principih in metodah razvojne analitične psihologije in psihoterapije.

Združujemo spoznanja iz psihoanalitično usmerjenih teorij osebnosti in razvojnih teorij ter znanstvenih disciplin, ki pojasnjujejo razvoj človeka od zanositve ali celo še prej, pa do njegove smrti.

IKPP izvaja storitve samoplačniško in ima koncesijo za področje storitev iz klinične psihologije.
Izvajalci smo visoko usposobljeni strokovnjaki s specialističnim znanjem, vsi smo podpisali izjavo o varstvu osebnih podatkov in Kodeks etike IKPP.

Z nami sodeluje pomemben tim strokovnjakov, ki ta znanja v sistematičnem programu izobraževanja iz razvojne analitične psihoterapije prenaša mlajšim generacijam. Dne 4.7. 2019 z dopisom št. 35/2019 je Zbornica kliničnih psihologov Slovenije potrdila izobraževanje iz razvojne analitične psihoterapije kot relevanten pristop, ki je skladen z merili Zbornice in ga specializanti klinične psihologije lahko uveljavljajo kot del specialističnega usposabljanja iz klinične psihologije.

USTANOVITELJI

dr. Polona Matjan Štuhec

specialistka klinične psihologije, psihoterapevtka supervizorka

Specialistka klinične psihologije, psihoterapevtka, skupinska analitičarka, supervizorka in terapevtka za učno analizo. Je soustanoviteljica IKPP in organizatorka študija iz razvojne analitične psihoterapije, kjer tudi predava in izobražuje.

Več ...

Enopredmetno psihologijo je študirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1978 diplomirala. Zanimanje za klinično psihologijo jo je peljalo sprva v pravosodje, kasneje pa v zdravstvo, kjer je leta 1985 opravila specialistični izpit iz klinične psihologije in se zaposlila v Zdravstvenem domu Domžale. V zdravstvu je opravila tudi usposabljanje iz psihoterapije, kjer je 1992 prejela naziv psihoterapevtka in supervizorka za psihoterapijo. V letu 1995 je zaključila diplomski študij iz skupinske analize pri Londonskem inštitutu za skupinsko analizo, v letu 2005 pa si pridobila še Evropski certifikat iz psihoterapije pri Evropskem združenju psiholoških asociacij.

Na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani se je zaposlila leta 1993, kjer je bila do oktrobra 2011 zaposlena za polovični delovni čas. Leta 2019 se je upokojila, tako da v manjšem obsegu dela v ambulanti, pretežno pa poučuje in usposablja na področju klinične psihologije in razvojne analitične psihoterapije.

Leta 2002 je doktorirala. V raziskovalnem delu se je posvečala raziskavam psihoterapevtskega procesa in diagnostike v psihoterapiji. Ukvarjala se je tudi z raziskovanjem terapevtskega procesa in terapevtskih dejavnikov

Od leta 1990 do 1995 je bila predsednica Društva psihologov Slovenije, kjer je začela postopek za pripravo zakona o psihološki dejavnosti, bila je članica Komisije za pripravo zakona o psihoterapiji pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. Trenutno je članica Strokovnega sveta Združenja psihoterapevtov Slovenije in predsednica Komisije za etiko Zbornice kliničnih psihologov Slovenije ter članica Slovenskega društva za razvojno analitično psihoterapijo.

Od 1993 do 2010 je bila članica Standing Committee of Ethics pri EFPA, nekaj časa tudi predsednica Komisije za etiko pri Društvu psihologov Slovenije in na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete ter članica Častnega razsodišča Zbornice kliničnih psihologov.

Bojana Moškrič

Specialistka klinične psihologije, psihoterapevtka in supervizorka razvojne analitične psihoterapevtske usmeritve, sistemska družinska in partnerska psihoterapevtka.

Je soustanoviteljica IKPP in članica pedagoškega kolegija Študija razvojne analitične psihoterapije, kjer pokriva teme razvojne analitične psihoterapije otrok in mladostnikov.

Na IKPP je leta 1999 vzpostavila koncesijsko specialistično kliničnopsihološko in psihoterapevtsko ordinacijo za otroke, mladostnike in družine.

Od upokojitve leta 2019 v manjšem obsegu še vedno dela z odraslimi individualno razvojno analitično psihoterapijo ali sistemsko partnersko psihoterapijo. Izvaja supervizijo in konzultacije za psihoterapevte in druge strokovnjake z različnih področij dela z ljudmi.

Več ...

Iz enopredmetne psihologije je diplomirala na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani leta 1978. Profesionalna pot jo je peljala od Zavoda za usposabljanje Janez Levec v Ljubljani, preko osnovne šole, Oddelka za mentalno zdravje Zdravstvenega doma Ljubljana, asistentskega dela na Katedri za klinično psihologijo, do samostojne specialistične kliničnopsihološke ordinacije.

Leta 1992 je pri Medicinski fakulteti v Ljubljani zaključila specializacijo iz klinične psihologije. Leta 1996 je zaključila študij iz družinske terapije pri Londonskem inštitutu za družinsko terapijo. 

Strokovno področje, ki mu posveča posebno pozornost, so mentalno higienski pogoji za zdrav razvoj osebnosti v zgodnjem otroštvu. V zvezi s tem je izpeljala tudi pilotsko študijo in program Senzibilizacija vzgojiteljic za večjo uglašenost na razvojne potrebe otrok, ki je prispeval pogoje, ki so omogočili postopno uvajanje otrok v vrtec ob prisotnosti staršev.

Je avtorica številnih poljudnih člankov, s katerimi poskuša razumevanje pogojev za zdrav osebnostni razvoj posredovati širši javnosti.

Kot predavateljica je sodelovala na podiplomskih študijih psihoterapije, otroške in mladostniške psihiatrije ter sistemske družinske terapije v okviru Medicinske fakultete.

Prof. dr. Peter Praper

specialist klinične psihologije, psihoterapevt, skupinski analitik, supervizor in učni psihoterapevt za področje dela z odraslimi ter redni profesor klinične psihologije

Je redni član Group-Analytic Society London. Ima evropsko diplomo EFPA za naziv psihoterapevt in je s tem uvrščen v evropski register psihoterapevtov. Prof. dr. Peter Praper je avtor treh monografij in treh učbenikov s področja psihoterapije in urednik 9 znanstvenih monografij, ki so nastale v psihoterapevtskem bienalu Bregantovi dnevi, za katerega je dal pobudo prav on.

Več ...

V letih 1970 do 1980 je razvil preventivni psihološki presejalni postopek SPP-3, ki je del nacionalnega programa zdravstva že od takrat.

Diplomiral je na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani leta 1968. Zaposlil se je v Zdravstvenem domu Maribor, kjer je bil eden od ustanoviteljev prvega dispanzerja za psihohigieno v osnovnem zdravstvu v takratni Jugoslaviji. Tam je tudi specializiral. 1983 je doktoriral na Filozofski fakulteti v Ljubljani in leta 1994 opravil študij iz skupinske analize pri Londonskem inštitutu za skupinsko analizo. Poleg že naštetih publikacij je objavil tudi številne članke v domačih in tujih znanstvenih revijah. Bil je član in en mandat predsednik Stalne komisije za psihoterapijo pri Evropski federaciji združenj psihologov. Po številnih priznanjih doma je prejel tudi srebrno plaketo IAGP (International Association of Group psychotherapists).

Na IKPP sodeluje kot predavatelj in supervizor.

Petra Dedič

Skrbnica pisarne

Kadar pokličete na telefonsko številko 01 56 321 96 IKPP d.o.o., se vam oglasi Petra Dedič.

Naša zgodovina

Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo je bil ustanovljen kot zasebni zavod leta 1995 z namenom, da bi tu uvedli in izvajali klinično psihološko in psihoterapevtsko pomoč otrokom in odraslim po najvišjih strokovnih standardih ter da bi IKPP postal učna baza za bodoče specialiste klinične psihologije in psihoterapije. Od leta 1999 imamo koncesijo za opravljanje specialistične klinično psihološke dejavnosti. Izobraževanje iz razvojne analitične psihoterapije poteka redno od leta 2012.
1995

Ustanovitev IKPP in pričetek z delom v ambulantah za klinično psihologijo in psihoterapijo z otroki, mladostniki, odraslimi, pari in družinami.

1996 do 2018

Edini v Sloveniji organiziramo izobraževanja iz uporabe Rorschachovega preizkusa. Sprva je tečaj po Bohmovem sistemu ocenjevanja testa vodil še prvi strokovnjak za ta preizkus pri nas, prof. dr. Borut Šali, ki je s seminarji začel že leta 1961. Od leta 2006 pa do leta 2018 smo izobraževanje iz Rorschachove diagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja izvedli šestkrat. Z uporabo računalniških programov se je bistveno izboljšala psihometrična stabilnost preizkusa. Prvi predavatelj po novem sistemu je bil dr. Philip Erdberg iz San Francisca, tudi predsednik Society for Personality Assessment. Od leta 2008 pa do svoje smrti je tečaj vodil prof. dr. Bruce Smith, specialist klinične psihologije, ki je svojo edukacijo iz klinične psihologije pridobil na univerzi Harvard. Kot profesor medicinske psihologije je predaval na Univerzi v Kaliforniji in bil predsednik International Society for Rorschach. Na IKPP je vodil tudi delavnice iz uporabe Rorschacha v forenzični psihologiji in klinično psihološkem izvedenstvu, saj je deloval kot dolgoletni izvedenec na področju klinične psihologije v ZDA.

2008 do 2014

Od leta 2008 pa do leta 2014 smo večkrat organizirali izobraževanje na področju psihoterapevtskega in klinično psihološkega dela z otroki. Prvi seminar je bil namenjen klinično psihološkemu izvedenskemu delu na področju zaščite otrok. Seminar z naslovom »Koraki pri odločanju v primerih zaščite otroka in uporaba izvedenskega mnenja pri tem« je vodil Haldor Ovreeide, otroški klinični psiholog iz Norveške, ki je bil takrat predsednik dveh vladnih komisij kraljevine Norveške z namenom načrtovanja in svetovanja pri delu sodnih izvedencev v primerih zaščite otroka. Kot izvrsten strokovnjak na področju razvojne suportivne komunikacije je vodil delavnico leta 2008, pa tudi leta 2012 in 2014, kjer je z video posnetki demonstriral svoje strokovne principe in tehnike.

2021

Leta 2021 smo ponovno posodobili sistem dela z Rorschachovim testom. Začeli smo poučevati R-PAS sistem, ki je nastal kot revizija Exnerjevega sistema ocenjevanja. Trenutno je to najbolj z znanstvenimi dokazi in raziskavami podprt sistem za delo z Rorschachovim testom. Izobraževanje je izvedel prof. dr. Luiciano Giromini, predavatelj na Oddelku za psihologijo Univerze v Torinu. Z Rorschachovim testom po R-PAS sistemu se ves čas tudi raziskovalno ukvarja.

od 2012 dalje

Deset let je minilo, odkar smo pričeli s sistematičnim izobraževanjem iz razvojne analitične psihoterapije. Paradigmo psihoanalitične psihoterapije smo razširili z razvojno paradigmo, pa tudi s spoznanji iz nevro-bio-psihologije. Sprva je bil študij organiziran v obliki modulov, leta 2016 pa smo ga preoblikovali v dve stopnji. Prva je namenjena spoznavanju teoretičnih konceptov, druga diagnostiki in tehniki razvojne analitične psihoterapije.

od 2013 dalje

Od leta 2013 organiziramo tudi izobraževanje iz budistične psihologije in čuječnosti, ki je sicer del študija iz razvojne analitične psihoterapije, vendar je seminar odprt tudi za neštudente. Izobraževanje vodi prof. dr. Tamara Ditrich, predavateljica na univerzah v Avstraliji (Australian National University in Unioversity of Queensland), pa tudi na Univerzi v Ljubljani. Zanimanje za budistično psihologijo jo je peljalo v študij originalnih budističnih besedil, ki jih lahko študira zaradi znanja dveh starih jezikov, sanskrta in palija.

Kodeks poklicne etike sodelavk IKPP

Kodeks poklicne etike sodelavk IKPP je bil sprejet v prvi vrsti za zaščito naših pacientov, pa tudi študentov, supervizantov in drugih ljudi, ki uporabljajo naše storitve. Sodelavke IKPP ravnajo po tem Kodeksu, ko obravnavajo in zdravijo svoje paciente, ko izobražujejo in usposabljajo študente, edukante, supervizante in specializante.

Kodeks poklicne etike IKPP >