Posvetovalnice

V Posvetovalnicah IKPP najdete opis in razlago človekovega duševnega zdravja in psihične dobrobiti. Vsebinsko so razdeljene na človekova razvojna obdobja: od spočetja, nosečnosti, rojstva, zgodnjega razvoja, adolescence, odraslosti, delovnega obdobja, obdobja partnerstva in družine, rojevanja in vzgoje otrok, do staranja, upokojitve in do zadnjega obdobja življenja - umiranja in smrti. Namenjene so preventivi na področju duševnega zdravja, saj strokovnjaki s tega področja, specialisti klinične psihologije, specialisti psihiatri in specialisti psihoterapevti vemo, da je najbolj učinkovito delovanje - preprečevanje. Opozorimo tudi na težave in motnje, ki se v življenju posameznika in družine dogodijo in jih skušamo z usmerjanjem, opozarjanjem in iskanjem bolj zdravih možnosti preprečiti ali vsaj omiliti. Posvetovalnice IKPP niso namenjene zdravljenju duševnih motenj in bolezni, jih pa pomagamo prepoznavati in vas usmerjati na ustrezna strokovna mesta. Posvetovalnice IKPP so organizirane v različnih oblikah spletne komunikacije, ki omogočajo, da se z nami pogovarjate od doma. Na ta način želimo omogočiti čim večjemu številu ljudi, da lahko pride do ustreznih strokovnih informacij, vam dati priložnost, da lahko vprašate o sebi, partnerstvu, možu, starših, otroku takrat, ko vas nekaj skrbi in se izognete dolgotrajnim čakalnim vrstam, ki vedno bolj pestijo naše zdravstvo. Vrsto pomembnih spoznanj dobite tako, da se registrirate. Tam preberete najbolj pogosta vprašanja in odgovore za določeno vsebino. Lahko se vključite v sistem spletnega članstva, kjer ste vsak teden prisotni ob novi video vsebini in lahko tudi sami sprašujete o svoji situaciji. Lahko se vpišete v posamezen spletni seminar, kjer ste vključeni v razlago določene vsebine, ki vas posebej zanima in je tam bolj poglobljeno predstavljena. Vključite se lahko v podporno skupino, ki jo družijo podobni interesi in izzivi. To skupino usmerja za to usposobljeni strokovnjak. Če vaše težave presegajo domet takšne podporne skupine, spletnega članstva ali spletnega seminarja, vas bo strokovnjak usmeril po ustrezno strokovno pomoč.