Strokovna izobraževanja

Izobražujemo strokovnjake in bodoče strokovnjake s področja klinične psihologije, psihoterapije in drugih zdravstvenih dejavnosti, kjer je potrebno dodatno znanje iz klinične psihologije in psihoterapije.

Izobraževanje iz razvojne analitične psihoterapije 2024–2026

Izobraževanje iz razvojne analitične psihoterapije 2024–2026

Prijava v program prve (teoretične) stopnje 2024

Prva stopnja je dveletni študij, ki obsega spoznavanje in razumevanje teoretičnih konceptov in teorij razvojne analitične psihoterapije.

Trajanje Prijave potekajo od februarja do septembra 2024. Prijavnina vključuje postopek sprejema kandidata v študij: sprejemni intervju na osnovi življenjepisa in motivacijskega pisma, kar predstavlja predpripravo na študij.
Cena 244,00 

Strokovni seminarji

Strokovni seminarji

Budistična psihologija in čuječnost

Spoznavanje in razumevanje sistemov meditativne prakse, ki jih učijo različne budistične tradicije. Prijave sprejemamo do 22. marca 2024.

Trajanje 36 ur, v aprilu 2024
Cena 976,00 

Izobraževanje iz razvojne analitične psihoterapije 2022-2024

Izobraževanje iz razvojne analitične psihoterapije 2022-2024

Prva (teoretična) stopnja 2022

Poudarek na 1. stopnji izobraževanja je na spoznavanju in razumevanju teoretičnih konceptov in teorij razvojne analitične psihoterapije.

Trajanje Dvoletno izobraževanje – 204 ure, cena za šolsko leto 2022/23
Cena 2.196,00 

Izobraževanje iz razvojne analitične psihoterapije 2022-2024

Druga (supervizijska) stopnja

Namenjena je strokovnjakom, ki so absolvirali prvo stopnjo študija iz razvojne analitične psihoterapije in jo uspešno zaključili s teoretično nalogo oz. pridobili primerljiva osnovna znanja.

Trajanje 204 ure, cena za šolsko leto 2022/23
Cena 2.196,00 

Supervizija

Supervizija je izkustveno učenje, v katerem strokovnjak procesira neki del svojega poklicnega dela s pacientom z namenom analitičnega opazovanja sebe v delovni situaciji in mu tako podpira strokovni in osebni razvoj.

Supervizija

Supervizija razvojne analitične psihoterapije – v skupini

V supervizijskem procesu učimo psihoterapevtsko tehniko in intervencije ter pomagamo razumeti odnos in proces, ki potekata med psihoterapevtom in pacientom.

Trajanje 90 minut
Cena 50,00 

Supervizija

Supervizija razvojne analitične psihoterapije – individualna

V supervizijskem procesu učimo tehniko psihoterapevtskih intervencij ter pomagamo razumeti odnos in proces, ki potekata med psihoterapevtom in pacientom.

Trajanje 45 minut
Cena 100,00 

Mentorstvo

Mentorstvo

Mentorstvo in kroženje v specializaciji iz klinične psihologije

Mentorstvo pri klinično psihološkem diagnostičnem postopku, izvidu, posredovanju informacij in svetovanju pacientu ob zaključku pregleda.

Trajanje Najmanj 3 mesece
Cena 300,00 

Lastna psihoterapevtska izkušnja

Lastna psihoterapevtska izkušnja

Učna psihoterapija

Vsak edukant analitične psihoterapije mora narediti svojo lastno psihoterapijo, v kateri razume in vpliva na tisti del sebe, s katerim vstopa v odnose z ljudmi.

Trajanje najmanj 250 ur
Cena