Strokovna izobraževanja

Izobražujemo strokovnjake in bodoče strokovnjake s področja klinične psihologije, psihoterapije in drugih zdravstvenih dejavnosti, kjer je potrebno dodatno znanje iz klinične psihologije in psihoterapije.

Tečaj: Rorschach R-PAS

Za jesen 2023 pripravljamo tečaj Rorschachove diagnostike po R-PAS sistemu. Odprte so zgodnje prijave.

Tečaj: Rorschach R-PAS

Tečaj Rorschachove diagnostike po R-PAS sistemu

Rorschach Performance Assessment System (R-PAS) je nastal v letu 2013 kot revizija Exnerjevega sistema ocenjevanja in se je v tem času uveljavil kot z dokazi podprt ocenjevalni sistem.

Trajanje 11 dni - v oktobru: 11., 12., 13., 25., 26., 27; • v novembru: 8., 9., 10., 24; • v decembru: 15.
Cena 1.647,00 

Izobraževanje iz razvojne analitične psihoterapije

Izobraževanje iz razvojne analitične psihoterapije

Prva (teoretična) stopnja

Poudarek na 1. stopnji izobraževanja je na spoznavanju in razumevanju teoretičnih konceptov in teorij razvojne analitične psihoterapije.

Trajanje Dvoletno izobraževanje – 204 ure, cena za šolsko leto 2022/23
Cena 2.196,00 

Izobraževanje iz razvojne analitične psihoterapije

Druga (supervizijska) stopnja

Namenjena je strokovnjakom, ki so absolvirali prvo stopnjo študija iz razvojne analitične psihoterapije in jo uspešno zaključili s teoretično nalogo oz. pridobili primerljiva osnovna znanja.

Trajanje 204 ure, cena za šolsko leto 2022/23
Cena 2.196,00 

Supervizija

Supervizija je izkustveno učenje, v katerem strokovnjak procesira neki del svojega poklicnega dela s pacientom z namenom analitičnega opazovanja sebe v delovni situaciji in mu tako podpira strokovni in osebni razvoj.

Supervizija

Supervizija razvojne analitične psihoterapije – v skupini

V supervizijskem procesu učimo psihoterapevtsko tehniko in intervencije ter pomagamo razumeti odnos in proces, ki potekata med psihoterapevtom in pacientom.

Trajanje 90 minut
Cena 50,00 

Supervizija

Supervizija razvojne analitične psihoterapije – individualna

V supervizijskem procesu učimo tehniko psihoterapevtskih intervencij ter pomagamo razumeti odnos in proces, ki potekata med psihoterapevtom in pacientom.

Trajanje 45 minut
Cena 100,00 

Mentorstvo

Mentorstvo

Mentorstvo in kroženje v specializaciji iz klinične psihologije

Mentorstvo pri klinično psihološkem diagnostičnem postopku, izvidu, posredovanju informacij in svetovanju pacientu ob zaključku pregleda.

Trajanje Najmanj 3 mesece
Cena 300,00 

Lastna psihoterapevtska izkušnja

Lastna psihoterapevtska izkušnja

Učna psihoterapija

Vsak edukant analitične psihoterapije mora narediti svojo lastno psihoterapijo, v kateri razume in vpliva na tisti del sebe, s katerim vstopa v odnose z ljudmi.

Trajanje najmanj 250 ur
Cena