Supervizija

Supervizija je izkustveno učenje, v katerem strokovnjak procesira neki del svojega poklicnega dela s pacientom z namenom analitičnega opazovanja sebe v delovni situaciji in mu tako podpira strokovni in osebni razvoj.