Strokovna izobraževanja

Mentorstvo in kroženje v specializaciji iz klinične psihologije

Mentorstvo pri klinično psihološkem diagnostičnem postopku, izvidu, posredovanju informacij in svetovanju pacientu ob zaključku pregleda.

Specializant(ka) klinične psihologije lahko pri nas opravi del obveznega kroženja v kliničnih ustanovah v trajanju najmanj tri mesece.

 

Delo specializanta je organizirano v ambulanti za odrasle s koncesijo, možen pa je tudi dogovor za opravljanje dela kroženja v ambulanti za otroke in mladostnike.

 

Zaželeno je, da specializant pozna klinično psihološke diagnostične inštrumente, preden pride k nam.

 

Pri nas je poudarek na poučevanju klinično psihološkega intervjuja, vzpostavljanju odnosa s pacientom, interpretaciji in integraciji dobljenih rezultatov, pisanju klinično psihološkega izvida in posredovanju izvida pacientu v procesu povratne informacije in svetovanja.

Mentor

Katja Jankovič

univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije

Univerzitetna diplomirana psihologinja in specialistka klinične psihologije s 7-letnimi izkušnjami kot specialistka in z več kot 15-letnimi izkušnjami dela v zdravstvu. Edukantka razvojne analitične psihoterapije.

Več ...

Leta 2006 je diplomirala na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pripravništvo je opravila na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani, kjer je delala na področju odvisnosti in nato leta 2007 na Ministrstvu za zdravje opravila strokovni izpit v zdravstvu. Strokovno pot je nadaljevala v Zdravstvenem domu Ljubljana, kjer je specializacijo iz klinične psihologije zaključila s specialističnim izpitom leta 2015.

V času specializacije je bila soustanoviteljica in prva predstavnica Sekcije specializantov klinične psihologije pri Zbornici kliničnih psihologov Slovenije.

V Zdravstvenem domu je 10 let delala tudi na Centru za medicino dela, prometa in športa, kjer je pridobila izkušnje na področju ocene delazmožnosti.

Od leta 2017 je članica Komisije za etiko pri Zbornici kliničnih psihologov Slovenije.

Na IKPP je zaposlena od marca 2021. Svoje delo opravlja v specialistični kliničnopsihološki ambulanti za odrasle s koncesijo in delno v samoplačniški kliničnopsihološki ambulanti, kjer opravlja kliničnopsihološke preglede in psihoterapevtske obravnave odraslih.

Mentor

dr. Polona Matjan Štuhec

specialistka klinične psihologije, psihoterapevtka supervizorka

Specialistka klinične psihologije, psihoterapevtka, skupinska analitičarka, supervizorka in terapevtka za učno analizo. Je soustanoviteljica IKPP in organizatorka študija iz razvojne analitične psihoterapije, kjer tudi predava in izobražuje.

Več ...

Enopredmetno psihologijo je študirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1978 diplomirala. Zanimanje za klinično psihologijo jo je peljalo sprva v pravosodje, kasneje pa v zdravstvo, kjer je leta 1985 opravila specialistični izpit iz klinične psihologije in se zaposlila v Zdravstvenem domu Domžale. V zdravstvu je opravila tudi usposabljanje iz psihoterapije, kjer je 1992 prejela naziv psihoterapevtka in supervizorka za psihoterapijo. V letu 1995 je zaključila diplomski študij iz skupinske analize pri Londonskem inštitutu za skupinsko analizo, v letu 2005 pa si pridobila še Evropski certifikat iz psihoterapije pri Evropskem združenju psiholoških asociacij.

Na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani se je zaposlila leta 1993, kjer je bila do oktrobra 2011 zaposlena za polovični delovni čas. Leta 2019 se je upokojila, tako da v manjšem obsegu dela v ambulanti, pretežno pa poučuje in usposablja na področju klinične psihologije in razvojne analitične psihoterapije.

Leta 2002 je doktorirala. V raziskovalnem delu se je posvečala raziskavam psihoterapevtskega procesa in diagnostike v psihoterapiji. Ukvarjala se je tudi z raziskovanjem terapevtskega procesa in terapevtskih dejavnikov

Od leta 1990 do 1995 je bila predsednica Društva psihologov Slovenije, kjer je začela postopek za pripravo zakona o psihološki dejavnosti, bila je članica Komisije za pripravo zakona o psihoterapiji pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. Trenutno je članica Strokovnega sveta Združenja psihoterapevtov Slovenije in predsednica Komisije za etiko Zbornice kliničnih psihologov Slovenije ter članica Slovenskega društva za razvojno analitično psihoterapijo.

Od 1993 do 2010 je bila članica Standing Committee of Ethics pri EFPA, nekaj časa tudi predsednica Komisije za etiko pri Društvu psihologov Slovenije in na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete ter članica Častnega razsodišča Zbornice kliničnih psihologov.

Mentor

Tjaša Lah Tolar

univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije

Specialistka klinične psihologije z dolgoletnimi izkušnjami na področju dela z otroki in mladostniki. Poseben izziv ji predstavlja preventivno in psihoterapevtsko delo z najmlajšimi otroki oz. dojenčki skupaj z njihovimi starši.

Več ...

Leta 1989 je zaključila študij psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Svojo pot je začela na področju nevropsihološke obravnave otrok z nevrološkimi težavami. Nato je vrsto let delala z otroki, mladostniki in njihovimi starši, najprej v okviru Zavoda za usposabljanje Janeza Levca in zatem v okviru Dispanzerjev za duševno zdravje ZD Ljubljana in Domžale. Specialistični izpit iz klinične psihologije je opravila leta 2005.

Ukvarjala se je z diagnostiko čustvenih in učnih težav otrok ter otrok z razvojnimi primanjkljaji. Že od nekdaj jo zanima psihoterapevtsko delo, zato je vključena v proces izobraževanja iz razvojne analitične psihoterapije.

Na IKPP je zaposlena s polnim delovnim časom. Svoje delo opravlja v specialistični klinično psihološki ordinaciji s koncesijo za otroke in mladostnike.

Udeležite se

Na IKPP je možno opraviti del obveznega kroženja v okviru programa specializacije iz klinične psihologije.

Trajanje Najmanj 3 mesece
Cena 300,00 
DDV ni vključen v ceni.

Termini

Cena vključuje

  • mentoriranje kliničnega dela in pisanja izvidov
  • spremljanje strokovnega razgovora s pacientom, ki ga izvaja mentorica