Vsi seminarji

Učna psihoterapija

Vsak edukant analitične psihoterapije mora narediti svojo lastno psihoterapijo, v kateri razume in vpliva na tisti del sebe, s katerim vstopa v odnose z ljudmi.

Trajanje najmanj 250 ur
Cena

Mentorstvo in kroženje v specializaciji iz klinične psihologije

Mentorstvo pri klinično psihološkem diagnostičnem postopku, izvidu, posredovanju informacij in svetovanju pacientu ob zaključku pregleda.

Trajanje Najmanj 3 mesece
Cena 300,00 

Supervizija razvojne analitične psihoterapije – individualna

V supervizijskem procesu učimo tehniko psihoterapevtskih intervencij ter pomagamo razumeti odnos in proces, ki potekata med psihoterapevtom in pacientom.

Trajanje 45 minut
Cena 100,00 

Supervizija razvojne analitične psihoterapije – v skupini

V supervizijskem procesu učimo psihoterapevtsko tehniko in intervencije ter pomagamo razumeti odnos in proces, ki potekata med psihoterapevtom in pacientom.

Trajanje 90 minut
Cena 50,00 

Druga (supervizijska) stopnja

Namenjena je strokovnjakom, ki so absolvirali prvo stopnjo študija iz razvojne analitične psihoterapije in jo uspešno zaključili s teoretično nalogo oz. pridobili primerljiva osnovna znanja.

Trajanje 204 ure, cena za šolsko leto 2022/23
Cena 2.196,00 

Prva (teoretična) stopnja 2022

Poudarek na 1. stopnji izobraževanja je na spoznavanju in razumevanju teoretičnih konceptov in teorij razvojne analitične psihoterapije.

Trajanje Dvoletno izobraževanje – 204 ure, cena za šolsko leto 2022/23
Cena 2.196,00 

Budistična psihologija in čuječnost

Spoznavanje in razumevanje sistemov meditativne prakse, ki jih učijo različne budistične tradicije. Prijave sprejemamo do 22. marca 2024.

Trajanje 36 ur, v aprilu 2024
Cena 976,00 

Prijava v program prve (teoretične) stopnje 2024

Prva stopnja je dveletni študij, ki obsega spoznavanje in razumevanje teoretičnih konceptov in teorij razvojne analitične psihoterapije.

Trajanje Prijave potekajo od februarja do septembra 2024. Prijavnina vključuje postopek sprejema kandidata v študij: sprejemni intervju na osnovi življenjepisa in motivacijskega pisma, kar predstavlja predpripravo na študij.
Cena 244,00