Zdravstvena dejavnost

Zdravstvena dejavnost IKPP obsega ambulante za klinično psihologijo in psihoterapijo ter preventivno dejavnost v obliki posvetovalnic, predavanj in podpornih skupin.

V okviru javne zdravstvene mreže (s koncesijo) vodimo klinično psihološko ordinacijo za odrasle ter za otroke in mladostnike. Ostala kliničnopsihološka in psihoterapevtska dejavnost je na voljo v samoplačniški obliki.