Individualna razvojna analitična psihoterapija

Katja Malavašič Senica

univ. dipl. psih.

Diplomirala je leta 2013 na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. V preteklosti se je ukvarjala s proučevanjem motenj hranjenja, ki jih je obravnavala tudi v diplomski nalogi.

Več ...

O motnjah hranjenja je leta 2013 in 2014 pripravila tudi strokovna predavanja, hkrati pa se redno udeleževala srečanj ekspertne skupine za motnje hranjenja.

Na IKPP je leta 2018 zaključila teoretično izobraževanje s področja razvojne analitične psihoterapije. Je članica Slovenskega društva za razvojno analitično psihoterapijo.

Od leta 2020 je kot psihologinja zaposlena na osnovni šoli.

Na IKPP dela psihoterapevtsko obravnavo z odraslimi.

Cenik

individualna razvojna analitična psihoterapija 45–50 minut
50,00 EUR
Po 2. točki 1. odstavka 42. člena ZDDV-1 se DDV ne obračunava.

NAROČANJE

Naročanje poteka preko elektronske pošte ter po telefonu. Telefonsko naročanje je možno od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00.

E katja.senica@ikpp.si T 01 56 321 96

Urnik

Sreda 16.00–20.00

Cenik

individualna razvojna analitična psihoterapija 45–50 minut
50,00 EUR